Hoppa innehåll

Temporärt kostnadsstöd för jordbruket och vattenbruket

 • Riksdagen har godkänt den temporära lagen om kostnadsstöd för jordbruket och vattenbruket.

  Stöd kan beviljas till yrkesmässiga jordbruksutövare och yrkesmässiga vattenbrukare för elenergi som förbrukats inom jordbruket och vattenbruket samt för gödselmedel som använts inom frilandsodling av jordbruks- och trädgårdsväxter.

  Ansökan om stöd görs i Statskontorets elektroniska tjänst (e-tjänst) och ansökningstiden börjar den 1.6. Ansökan ska lämnas in senast 31.7.2023. Vi uppdaterar den här sidan med information och anvisningar om stödansökan och villkor.

 • När kan man ansöka om stöd?

  Ansökningsomgång är öppen under tidsperioden 1.6.–31.7.2023.

 • Hur ansöker man om stöd?

  Ansökan om kostnadsstöd görs via Statskontorets e-tjänst och tjänsten vägleder dig framåt med ifyllningen av ansökan.

  Alla nödvändiga uppgifter med tanke på beviljande av stödet ges på ansökningsblanketten. Utöver det får Statskontoret även uppgifter för beviljandet av stödet automatiskt från andra myndigheter.

 • Hur mycket stöd kan man få?

  När kostnadsstödet för el bestäms beaktas 50 procent av den mängd elenergi som köpts under år 2022. Mängden elenergi multipliceras med det företagsspecifika genomsnittspriset på elenergi utan mervärdesskatt för 1.10.2022-31.3.2023.

  Stödets nedre gräns är 13 cent per kilowattimme och när stödet beräknas beaktas högst 27 cent per kilowattimme. Från kostnadsstödet för el avdras det stöd som med stöd av någon annan lag har betalats ut för samma kostnader.

  Vid beräkning av kostnadsstödsbeloppet för el beaktas inte det belopp som har betalats för elöverföringen och grundavgiften.

 • För hurdana gödselmedel kan man få stöd?

  Med gödselmedel avses i lagen sådana industriellt tillverkade oorganiska gödselmedel, organiska mineralgödselmedel eller organiska gödselmedel som används för åkerodling av lantbruksväxter och trädgårdsväxter på friland.

  Som förutsättning för stödet gäller att gödselmedlen är införskaffat av kommersiella aktörer för vegetationsperioden 2023.

 • Hur mycket stöd kan man få?

  Stödbeloppet beräknas på basen av införskaffad mängd gödselmedel enligt det företagsspecifika snittpriset utan mervärdesskatt för vegetationsperioden 2023.

  När genomsnittspriset räknas beaktas den del som överstiger 500 euro per ton, dock högst 300 euro per ton.