Hoppa innehåll

Resultaten av utredningen Läget för kunskapsbaserad ledning i kommunerna offentliggörs 12.9.2023

Hur stor är mognadsnivån för kunskapsbaserad styrning inom Finlands kommunfält och vilka utmaningar möter kommunerna inom kunskapsbaserad styrning?

I utredningen som koordinerades av Statskontoret kartlades mognadsnivån för kunskapsbaserad ledning i kommunerna. Utredningen är en del av utredningen om mognadsnivån för kunskapsbaserad ledning inom den offentliga förvaltningen, vars tidigare del genomfördes inom statsförvaltningen hösten 2022. I utredningen som genomfördes våren 2023 deltog elva kommuner och städer från olika delar av landet och den genomfördes av Creatido Oy och Tammerfors universitet i samarbete med Statskontoret.

Enligt utredningen är mognadsnivån för kunskapsbaserad ledning något högre i kommunerna än i statsförvaltningen. Kommunerna möter samma typ av utmaningar bland annat när det gäller att strukturera helhetsbilden av kunskapsbaserad ledning samt i fråga om mångsidiga informationssystem som organisationerna inom statsförvaltningen. Å andra sidan framträdde ledningen av människor och organisationer som starka delområden.

En sammanfattande rapport om resultaten publiceras på en hybridtillställning som ordnas på kommunmarknadens afton den 12 september. Resultaten av utredningen presenteras av Creatido Oy:s verkställande direktör Jani Listenmaa. På programmet finns också en paneldebatt för kommunerna som deltog i utredningen, där Saija Karnisto-Toivonen (Salo), Kaisu Paavola (Jyväskylä) och Oskari Auvinen (Kangasala) diskuterar rönen i utredningen, utmaningar inom kunskapsbaserad ledning och goda praxis. Diskussionen modereras av universitetslektor Pasi Hellsten från Tammerfors universitet. Dessutom speglar finansministeriets kommentarsanförande utredningens mål för kunskapsbaserad ledning inom den offentliga förvaltningen.

Liveevenemanget Työ2.0Lab i Helsingfors tisdagen den 12 september kl. 14–16 rymmer 50 deltagare, och det är dessutom möjligt att delta på distans. I liveevenemanget ingår också ett evenemang för nätverkande. Anmäl dig på evenemangssidan!

◄ Alla nyheter