Hoppa innehåll

Statens personalberättelse 2022 har publicerats

Statens personalberättelse ger information om personalens situation inom den statliga budgetekonomin. Uppgifterna grundar sig i huvudsak på Tahti-registret, som används av den statliga arbetsgivaren. I registret samlas uppgifter om anställningsförhållanden vid statens ämbetsverk och inrättningar. Materialet innehåller inte uppgifter om universitetens eller de statliga affärsverkens personal.

TILL PERSONALBERÄTTELSEN (på finska, PDF)

Antalet anställningar ökade med 1 759

I december 2022 arbetade 79 989 personer vid ämbetsverken inom den statliga budgetekonomin. Jämfört med december 2021 ökade antalet anställningar med 1 759 personer. 2022 är det sjätte året i rad när antalet anställda inom den statliga budgetekonomin ökar. Cirka 18 procent av de anställda inom den statliga budgetekonomin hade visstidsanställning 2022. Andelen visstidsanställningar har ökat sju år i rad.

Statens rekryteringar

I personalberättelsens temadel granskas statens rekryteringar 2022. Staten hade sammanlagt 7 624 rekryteringar 2022. Vid rekryteringarna söktes arbetstagare till 10 731 anställningsförhållanden. Sammanlagt 139 523 ansökningar lämnades in inom rekryteringarna. Av rekryteringarna kunde 363 multilokala rekryteringar identifieras. Alla statliga rekryteringar fick i genomsnitt cirka 15 ansökningar per arbetsplats. De multilokala rekryteringarna fick i genomsnitt cirka 25 ansökningar per arbetsplats.

Mer information

Jani Varjonen, rapporteringsexpert, Statskontoret (analysointipalvelut@valtiokonttori.fi)

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter