Hoppa innehåll

Ansökan om kostnadsstöd inleds den 7 juli och pågår fram till den 31 augusti

Statskontoret öppnar en elektronisk tjänst via vilken företag kan ansöka om kostnadsstöd för en viss tid. Tjänsten öppnas tisdagen den 7 juli klockan 8.00. Kostnadsstödet är avsett för de företag vars omsättning har sjunkit avsevärt p g a coronakrisen och som har kostnader som är svåra att anpassa. Stödet påverkas av företagets fasta kostnader samt lönekostnader under stödperioden 1.4–31.5.2020.

Kostnadsstöd kan ansökas hos Statskontoret fram till den 31 augusti 2020. Ansökan behöver alltså inte skickas genast utan det finns gott om tid till slutet av augusti. I lagen föreskrivs om stödet, och alla företag som uppfyller villkoren för erhållande av stöd och lämnar in sin ansökan inom tidsfristen, kommer också att få det.

Kontrollera på Statskontorets webbplats vilka branscher har rätt till stöd

Alla de branscher som omfattas av kostnadsstödet har räknats upp i statsrådets förordning. Kostnadsstöd kan betalas för företag vars huvudsakliga verksamhetsområde som anmälts till Skatteförvaltningen den 1 april 2020 omfattas av stödet.

Om företagets bransch inte omfattas av stödet, ska synnerligen vägande skäl framställas för att företagets omsättning har minskat p g a coronaläget. Ett synnerligen vägande skäl kan till exempel anses vara en sådan begränsning eller bestämmelse som har försvårat utövandet av näringen. Företaget ska dessutom påvisa varför dess situation avviker från branschen i övrigt.

På Statskontorets webbplats kan företaget kontrollera vilka branscher som enligt förordningen har rätt till stödet.

Kalkylatorn hjälper att uppskatta stödsumman

Förutsättningen för att få stödet är att företagets omsättning ska ha minskat med minst 30 procent jämfört med referenstidpunkten. Statskontoret får informationen om företagets omsättning genom momsdeklarationerna som företaget lämnat till Skatteförvaltningen eller om de fattas, genom företagets egen anmälan.

På Statskontorets webbplats finns en kalkylator som hjälper att uppskatta om företaget är berättigat till stöd. Den är dock riktgivande och resultatet är inte ett officiellt stödbeslut utan stöd bör ansökas separat med Statskontorets elektroniska blankett.

Video ger instruktioner i att fylla i blanketten

På Statskontorets webbplats finns en video som ger allmänna instruktioner om ifyllning av ansökningsblanketten.

Stöd kan endast betalas till ett konto som företaget angett för Skatteförvaltningen. I MinSkatt kan företaget kontrollera sitt kontonummer.

Följande uppgifter behövs för ifyllning av ansökningsblanketten:

  • Uppgifter om försäljning under stöd- och jämförelsemånaderna på månadsnivå om uppgifterna inte anmälts till Skatteförvaltningen med en månatlig momsdeklaration
  • Uppgifter om fasta kostnader för stödmånaderna per månad
  • Uppgifter om övriga ersättningar och stöd som företaget erhållit p g a coronapandemin

Statskontoret får företagets övriga ekonomiska- samt löneuppgifter från Skatteförvaltningen samt inkomstregistret.

Vanliga frågor och kundtjänst hjälper sökandena

Det lönar sig att kontrollera om din fråga har redan besvarats i vanliga frågor eller i kostnadsstöd-sidan.

Om du inte hittar ett svar på din fråga, kan du kontakta telefon- eller chattjänsten. Telefonlinjen är öppen vardagar kl. 9–15.

Besluten publiceras på Statskontorets webbplats

Ansökningar och beslut om kostnadsstöd publiceras på Statskontorets webbplats. På webbplatsen kan du följa till exempel handläggningen av din ansökan eller få rapporteringsinformation om ansökningar och deras handläggning. Webbplatsen kommer att öppnas strax efter att ansökningen har börjat.

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter