Hoppa innehåll

Kommunekonomins informationtjänst är inte tillgänglig tills vidare

Kommunekonomins informationtjänst (https://kuntatalous.kuntadata.fi/) är inte tillgänglig tills vidare.

Nästa kommunala rapportering för produktion kommer att hända i december 2020. Innan dess öppnas produktion igen. Tidigare rapporterad budget- och planinformation för kommuner och samkommuner kan ses i  Tutkihallintoa.fi.

Testtjänsten fungerar normalt https://kuntatalous-usertest.kuntadata.fi/

Mer information: kuntadata@valtiokonttori.fi

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter