Hyppää sisältöön

Ajankohtaista yritysten koronatuista

Kustannustuen neljäs kierros alkoi Valtiokonttorissa 17.8. Kiinnostus tukea kohtaan on neljännen kierroksen alussa ollut hieman maltillisempaa kuin aiemmilla hakukierroksilla: hakemuksia on 20. syyskuuta mennessä saapunut yhteensä noin 11 000 kappaletta.

Hakemuksista on tähän mennessä ratkaistu noin 7000. Myönteisen päätöksen tuesta on saanut nyt 82 % ratkaistuista hakemuksista. Hyväksymisprosentti on tässä vaiheessa hieman suurempi kuin tuen kolmannella kierroksella, jolla on hyväksytty 76 % hakijoista.

Tukea on tähän mennessä maksettu noin 77 miljoonaa euroa.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut yli 30 % COVID-19 -pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.3.2021–31.5.2021) kohdistuvia palkkakuluja ja muita kuluja. Lisätietoja kustannustuesta ja tuen ehdoista saat verkkosivuilta haekustannustukea.fi

Haettavana myös tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin

Samaan aikaan kustannustuen kanssa haettavaksi tuli myös tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin. Tuki on tarkoitettu niille yrityksille, joilla EU:n määrittelemä aiempi koronatukien enimmäismäärä 1,8 miljoonaa euroa on jo täynnä tai täyttymässä ja joille ei siis voida myöntää enempää kustannustukea.

Tuen ehtona on, että yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 % tukikaudella 1.3.–31.5.2021 verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019. Tukena korvataan enintään 70 % yrityksen/konsernin tappiosta.

Tukea on tähän mennessä hakenut 20 yritystä ja sitä on myönnetty noin 600 tuhatta euroa.

Tukea haetaan paperilomakkeella Valtiokonttorista hakuaikana 17.8.-30.9.2021. Lisätiedot ja hakuohjeet löytyvät tuen verkkosivuilta.

Sulkemiskorvaus on tavoittanut pienet yritykset

Sulkemiskorvaukset mikro- ja pienyrityksille sekä suurille ja keskisuurille yrityksille olivat kesän aikana haettavissa Valtiokonttorista. Sulkemiskorvaus on tarkoitettu yrityksille, joiden toimitilat on suljettu tilapäisesti asiakkailta lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti. Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä sekä esimerkiksi liikunta- ja urheilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja.

Suurten ja keskisuurten yritysten sulkemiskorvausta haki yhteensä 55 yritystä. Hakemuksia on käsitelty toistaiseksi viisi kappaletta ja korvausta on maksettu yhteensä yli 800 000 euroa. Yrityksillä on 31.10 asti aikaa täydentää hakemustaan liitteeksi vaadittavalla tilintarkastajan raportilla.

Mikro- ja pienyritysten sulkemiskorvaus maalis-huhtikuussa suljettuna olleiden yritysten osalta päättyi elokuun lopussa. Hakemuksia saapui liki 6000 ja korvausta on maksettu yhteensä yli 94 miljoonaa euroa. Eniten sulkemiskorvausta ovat hakeneet pienet, alle kymmenen henkilöä työllistävät yritykset.

Sulkemiskorvauksen haku mahdollista Kajaanin pienyrityksille

Kajaanin alueelle annettiin AVI-sulkua vastaava tartuntatautilain pykälään 58 g perustuva sulkumääräys ajalle 1.-15.9.2021. Hallinto-oikeus kuitenkin keskeytti päätöksen toimeenpanon 6.9. Mikro- ja pienyrityksillä on oikeus hakea sulkemiskorvausta Valtiokonttorista siltä ajalta, jonka ne ovat joutuneet pitämään asiakastilansa suljettuina. Kajaanin mikro- ja pienyritysten osalta sulkemiskausi on siis 1.-6.9.2021. Sulkemiskorvausta voi hakea paperilomakkeella 31.12.2021 mennessä. Lisätietoja hausta päivitetään Valtiokonttorin verkkosivulle valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus.

Tapahtumatakuun haku päättyi – korvausten haku alkoi 15.9.

Tapahtumatakuun hakuaika oli 1.6.-31.8.21. Takuu on tarkoitettu pienentämään tapahtumien järjestämisestä aiheutuvaa riskiä, jos tapahtuma joudutaan perumaan tai järjestämään pienempänä lain tai viranomaismääräyksen vuoksi.

Valtiokonttori vastaanotti yhteensä noin 1137 tapahtumatakuuhakemusta. Takuuta on tähän mennessä myönnetty yli 700 tapahtumalle ja yhteensä noin 112 miljoonaa euroa. Eniten takuuta on myönnetty musiikkifestivaaleille, konserteille ja näyttelyille.

Tapahtumatakun korvausten hakuvaihe alkoi 15.9. ja jatkuu 7.12. asti. Korvausta voivat hakea ne tapahtumajärjestäjät, joilla on hyväksytty tapahtumatakuu, ja jotka ovat tehneet tapahtuman peruuntumisesta tai pienempänä järjestämisestä ilmoituksen Valtiokonttorille. Korvauksia voivat hakea myös ne tapahtumatakuuhakemuksella mainitut alihankkijat sellaisista kustannuksista, joista he eivät ole saanut korvausta pääjärjestäjältä. Ajantasaista tietoa hakemusten määrästä, tehdyistä päätöksistä ja tapahtumaan liitetyistä alihankkijoista löytyy tapahtumatakuun tilastoja -sivulta. Tilastosivulle päivittyy myös tieto Valtiokonttorin vastaanottamista tapahtumien peruuntumista tai pienempänä toteutumista koskevista ilmoituksista. Lisätietoa valtiokonttori.fi/tapahtumatakuu.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset