Hoppa innehåll

Aktuellt i implementeringsprojektet för Statens betalningsrörelse 2020

Implementeringsprojektet för den nya avtalsperioden för Statens betalningsrörelsetjänster löper enligt planerna. Statskontoret har till alla avtalsbanker levererat en, även av bokföringsenheterna granskad, sammanfattning  av de bankkonton och tjänster som skall tas i bruk. I bankerna förbereder man redan nu öppnande av nya konton och betalningsrörelsetjänster.

De nya utgiftskontona tas i bruk då avtalsperioden börjar 1.12.2020. De nya inkomstkontona öppnas i november 2020  och kommer att läggas in på de fakturor som förfaller 1.12.2020 eller senare.

Dessutom har Statskontoret givit bokföringsenheterna instruktioner om projektets detaljer och ber nu att bokföringsenheterna preciserar tidigare utarbetade projektplaner. Det kommer att ges fler instruktioner ännu innan sommarsemestrarna. Skolning och vägledning visavi implementeringen kommer att arrangeras då den närmar sig, under hösten 2020.

Mer information:
maksuliike@valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter