Hoppa innehåll

Webbplatsen Föreskrifter och instruktioner ersatte handbokssidan, som togs ur bruk

Webbplatsen med statens handböcker i ekonomi- och personalförvaltning förnyades. Den tidigare webbplatsen togs helt ur bruk och ersattes av den nya webbplatsen Föreskrifter och instruktioner. Den nya webbplatsen kommer du åt via vår webbplats under tjänsterna för offentlig förvaltning. Under augusti har vi även flyttat de svenskspråkiga föreskrifterna och instruktionerna till den nya webbplatsen. Dessutom har Betalningsrörelse-extranet ersatts med en ny lösning.

Vad är nytt?

På den nya webbplatsen har vi satsat på att handlingarna ska vara lätta att söka och komma åt samt på versionshanteringen.

Utgångspunkten för den nya webbplatsen är en söksida där du kan söka dokument efter bland annat typ, kategori och datum samt söka efter ord i dokumenten. Information och bilagor till dokumenten samt eventuella vanliga frågor placeras i anslutning till respektive dokument. Innehållsförteckningen gör det enklare att bläddra i långa dokument.

På webbplatsen publiceras dessutom, som förut, alla lagar och förordningar, finansministeriets föreskrifter och instruktioner, utlåtandena från statens bokföringsnämnd samt en ordlista över den statliga redovisningen och en fråge- och svarslista .

Föreskrifterna, instruktionerna och de övriga dokumenten har omarbetats till webbsidor i stället för att publiceras som pdf-dokument. På så sätt blir dokumenten betydligt tillgängligare, även om en del äldre dokument även framöver måste tillhandahållas som pdf-filer.

I samband med att dokumenten omvandlats till webbsidor har vi varit tvungna att göra vissa ändringar i dem. Dessa har markerats med kursiv. Till dessa ändringar hör exempelvis hänvisningar till numrerade kapitel i dokumentens innehållsförteckningar, eftersom numreringen raderades från innehållsförteckningarna när webbplatsen uppdaterades.

På den nya webbplatsen har vi byggt en versionshantering för dokumenten. Versionshanteringen är synlig på webbplatsen. När du söker dokument kan du lätt gå från en upphävd handling till nyare versioner och tvärtom.

Ta närmare del av den nya webbplatsen Föreskrifter och instruktioner >

Berätta oss om dina första intryck av den nya webbplatsen så vi kan utveckla tjänsten till att bli ännu smidigare.

Ge oss respons på den nya webbplatsen >

Betalningsrörelse-extranet ersätts med en ny lösning

Som en del av reformen av vår webbplats stängdes Betalningsrörelse-extranet i slutet av juni. Statskontorets material om betalningsrörelser och penninghantering finns i fortsättningen i den nya arbetsytan Statens betalningsrörelser och penninghantering som endast är avsett för myndigheter. Dokumenten visas på den nya sidan Föreskrifter och instruktioner som kommer att innehålla en länk till det nya arbetsrummet.

Se tidigare nyheter på Betalningsrörelsernas extranet >

Mer information:

Redovisning: ho.laskentatoimi@valtokonttori.fi
Betalningsrörelser: maksuliike@valtiokonttori.fi
Förmedling av fakturor och nätfakturering: verkkolaskutus@valtiokonttori.fi
Kassaprognoser: kassa@valtiokonttori.fi

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter