Hoppa innehåll

Statens betalningsrörelsebanker byttes den 1 december 2020

Övergången till den nya avtalsperioden för statens betalningsrörelsetjänster har förlöpt smidigt och statliga betalningstransaktioner har slutförts i tid. En del av konstnärsstipendierna i december som betalats av Centret för konstfrämjande har dock betalats två gånger och korrigerande åtgärder har inletts, berättar Centret för konstfrämjande.

Den nya avtalsperioden för statens betalningsrörelsetjänster inleddes den 1 december 2020 och pågår till den 30 november 2026.

Staten anlitar två banker under den nya avtalsperioden, och betalningar kan skickas och tas emot via båda bankerna. Bankerna är Danske Bank AS, filialen i Finland, samt Nordea Bank Abp.

Staten kan vid behov dessutom ta i bruk en försörjningsberedskapsbank vars hela betalningsrörelse produceras i Finland. OP Företagsbanken Abp valdes till försörjningsberedskapsbank.

Bankkontona i OP Företagsbanken Abp, som var den huvudsakliga förmedlarbanken under den föregående avtalsperioden för statens betalningsrörelsetjänster, förblir i kraft under övergångsperioden, som löper ut i slutet av 2021.

Staten konkurrensutsätter sina betalningsrörelsetjänster med jämna mellanrum. Staten ordnade konkurrensutsättningen 2019, och slöt avtal med ovannämnda banker utifrån det. Målet med upphandlingen är att förbättra beredskapen och kontinuiteten hos statens betalningsrörelse. Välfungerande betalningsrörelser är kritiska med tanke på den offentliga ekonomins finansiella ställning, samhällets funktionsförmåga och säkerställandet av medborgarnas utkomst. Den finska statens årliga kassaflöde är omkring 180 miljarder euro och över 30 miljoner transaktioner görs varje år.

Mer information och intervjuförfrågningar:
Lasse Skog, divisionschef för Ekonomi, kunskap och arbetsliv, 0295 502 444, lasse.skog(at)valtiokonttori.fi
Keijo Kettunen, betalningsrörelsechef, 0295 502 408, keijo.kettunen(at)valtiokonttori.fi

Kontaktpersoner:
maksuliike(at)valtiokonttori.fi
Viktoria Hindsberg, ledande betalningsrörelsespecialist, 0295 502 035, viktoria.hindsberg(at)valtiokonttori.fi
Arja Nieminen, betalningsrörelsespecialist, 0295 502 402, arja.nieminen(at)valtiokonttori.fi

 

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter