Hoppa innehåll

God praxis för kontroller av processen Från behov till avtal

Statskontoret har den 28 september 2023 gett en anvisning om god praxis vid kontroll av processområdet från behov till avtal. Denna anvisning träder i kraft omedelbart. Anvisningen har publicerats den 12 oktober 2023 på Statskontorets webbplats under föreskrifter och instruktioner.

I anvisningen beskrivs på ett allmänt plan de kontroller och kontrollpunkter som identifierats för statsförvaltningens gemensamma delprocess Från behov till avtal. Syftet med anvisningen är också att stöda bokföringsenheterna i utvecklingen och effektiviseringen av verksamhetssätten.

Bekanta dig med anvisningen på finska

Mer information om frågor som gäller denna anvisning fås från Statskontorets division T3 Ekonomi, kunskap och arbetsliv tfn 0295 50 2000 eller per e-post på adressen hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi.

Projektdirektör Seija Friman
Utvecklingschef Lotta Degerholm

◄ Alla nyheter