Hoppa innehåll

Välj den kanal som passar dig bäst!

Får du redan dina fakturor elektroniskt? En elektronisk faktura är ett miljövänligt och snabbt sätt att få fakturorna från myndigheterna. Visste du att du själv kan välja den mest lämpliga kanalen för att ta emot fakturorna? Överföringskanaler för konsumentkundernas elektroniska försäljningsfakturor är e-faktura, Suomi.fi-meddelanden och OmaPosti.

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet kommer i samarbete med Statskontoret att genomföra en marknadsföringskampanj för elektroniska försäljningsfakturorna under november 2021. Syftet med kampanjen är att uppmuntra konsumentkunder att byta till de elektroniska fakturorna.

I november kommer alla försäljningsfakturorna som skickas på papper i Finland att åtföljas av en marknadsföringsbilaga. I den beskriver man de elektroniska möjligheterna för konsumenten att få sina fakturor. Utöver de betalningsmetoderna som nämns i marknadsföringsmaterialet kan Palkeets kunder betala fakturorna med MobilePay. Lantmäteriverkets kunder har i sin tur möjlighet att både ta emot och betala fakturorna med MobilePay. Det har också planerats att MobilePay som betalningsmetod kommer senare att tas i bruk på andra ämbetsverk.

Med elektroniska hälsningar,
Statskontoret

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter