Hoppa innehåll

Lantmäteriverkets fakturor kan även betalas med MobilePay

Finland är en föregångare inom digitalisering, även inom statens tjänster.
Nu kan du betala fakturor du fått av Lantmäteriverket med MobilePay. Målet med reformen är att främja en ökning av elektronisk fakturering och underlätta kontakten med statens ämbetsverk.

Lantmäteriverket utför olika lantmäteriförrättningar, såsom styckningar och ägoregleringar, producerar kartmaterial och främjar användningen av dem. Lantmäteriverket tryggar markägandet och kreditgivningssystemet genom att upprätthålla uppgifter om fastigheter och aktielägenheter i sina register samt genom att sköta registreringen och inteckningarna av äganderätterna. Till ämbetsverkets uppgifter hör också att undersöka och tillämpa geografisk information.

MobilePay-appen kan användas för att betala både pappersfakturor och fakturor som kommer till Suomi.fi-meddelanden och OmaPosti

Pappersfakturor kan betalas genom att skanna QR-koden på fakturan med MobilePay-appen. Fakturor som kommit till Suomi.fi-meddelanden och Omaposti och som har knappen “Betala med MobilePay” kan du enkelt betala genom att klicka på knappen, varefter du kan godkänna betalningen med en enda svepning i MobilePay-appen. I samband med betalningen kan du nu göra ett val i MobilePay-appen för att aktivera MobilePay som mottagningssätt för följande fakturor som Lantmäteriverket skickar. I fortsättningen får du fakturorna direkt till MobilePay och det går enkelt att betala fakturorna i MobilePay-appen med ett svep. Förnyelsen av betalningssättet omfattar alla pappersfakturor som skickas till personkunder samt fakturor som skickas till personkunder i Suomi.fi-meddelanden och OmaPosti.

“Lantmäteriverket har länge deltagit aktivt i många statliga utvecklingsprojekt. Bakom denna reform ligger ett pilotprojekt där man tagit i bruk en aktivering av mottagen faktura i MobilePay”, konstaterar projektchef Kirsi Launomaa vid Statskontoret.

“När vi utvecklar nya tjänster styrs vårt arbete av kundorientering. Vårt mål är att främja elektrifieringen av ekonomiförvaltningen och fungera som vägvisare. Vi vill erbjuda kunderna flera elektroniska kanaler bland vilka de kan välja det som passar dem bäst “, berättar ledande expert Ville Saari vid Lantmäteriverket.

Mer information:

Ville Saari
ledande expert, Lantmäteriverket
ville.saari@maanmittauslaitos.fi

Kirsi Launomaa
projektchef, Statskontoret
verkkolaskutus@valtiokonttori.fi

Statskontoret

Statskontoret är ett ämbetsverk som lyder under Finansministeriets (FM) förvaltning och som betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag. Statskontorets uppgift är bland annat att styra statens ekonomiförvaltning och betalningsrörelse. Statskontoret grundades år 1876. Hos oss arbetar cirka 300 personer Vårt verksamhetsställe ligger i Hagnäs i Helsingfors på adressen Sörnäs strandväg 13.

MobilePay

MobilePay är Nordens ledande mobilbetalningslösning som är gratis för kunder på alla banker. I Finland finns redan nästan 2 miljoner MobilePay-användare. År 2021 har det med applikationen redan gjorts betalningar för över 2,4 miljarder euro. Det gjordes 80 % fler betalningar än år 2020. MobilePay A/S, Finlands filial är en del av MobilePay-koncernen.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter