Hoppa innehåll

Statskontoret konkurrensutsatte på statsförvaltningens vägnar den tekniska lösningen för en anmälningskanal för misstankar om missbruk

Statskontoret ansvarar på uppdrag av finansministeriet för anskaffningen samt underhållet och vidareutvecklingen av den tekniska lösningen för en anmälningskanal för misstankar om missbruk. Den tekniska lösningen är gemensam för statsförvaltningens organisationer. Lösningen gör det möjligt att ordna ämbetsverkens interna anmälningskanaler.

Statskontoret har konkurrensutsatt den tekniska tjänsten. Besvärstiden för konkurrensutsättningen har gått ut och upphandlingsbeslutet har vunnit laga kraft. Företaget Webropol Oy vann konkurrensutsättningen och samarbetet har inletts. Enligt bedömningen i nuläget kommer lagen om skydd för anmälare att överlämnas till riksdagen i december, vilket innebär att den kommer att träda i kraft med fördröjning sett till direktivets tidsfrist den 17 december 2021. Projekt för att ta i bruk den tekniska kanallösningen inleds dock så snart som möjligt för att säkerställa att anmälningskanalerna är i bruk när lagen träder i kraft.

Det är frivilligt för ämbetsverken att ta i bruk den gemensamma tekniska kanallösningen. EU:s lagstiftning förutsätter dock att det i privata och offentliga organisationer med minst 50 anställda finns en intern kanal för anmälningar, där man tryggt kan anmäla misstankar om missbruk. Målet för den gemensamma tekniska lösningen är en högklassig tjänst och kostnadseffektivitet i och med att varje ämbetsverk inte behöver skaffa en egen teknisk lösning för den interna anmälningskanalen. Statskontoret har bett organisationer som tar i bruk systemet att utse en kontaktperson, genom vilken ämbetsverken informeras om ibruktagandet av anmälningskanalen och om anvisningarna för den.

Varje ämbetsverk drar självständigt upp linjerna för den egna anmälningskanalens omfattning, den interna utbildningen, processerna för behandlingen av anmälningar och resursfördelningen, och informerar sina anställda och samarbetspartner om dem. Statskontoret har utarbetat stödmaterial för att underlätta beredningen i ämbetsverken.

Med kanalen för anmälan om misstanke om missbruk, den så kallade Whistleblower-kanalen, säkerställs att anställda och samarbetspartner inom statsförvaltningen kan anmäla misstankar om missbruk tryggt och tillförlitligt.

Kanal för anmälan om EU-missbruk för statsförvaltningens ämbetsverk (på finska) >

Finansministeriet: Arbetsgruppens slutrapport om beredningen av en kanal för anmälan om missbruk för statsförvaltningen (på finska) >

 

Mer information:

enhetschef Mari Näätsaari, tfn 0295 50 2259, mari.naatsaari@valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

Inga nyheter

◄ Alla nyheter