Hoppa innehåll

Uppgifterna om statens verksamhet, ekonomi och förvaltning samlas i den gemensamma plattformen Kunskapsspurten

För statsförvaltningen skapas en gemensam informationsplattform för att betjäna analys- och rapporteringstjänsten. På den gemensamma informationsplattformen behandlas uppgifter om statens verksamhet, ekonomi och förvaltning.

Olli Ahonen

Olli Ahonen, Valtiokonttori

”I projektet Kunskapsspurten är vårt mål att kombinera uppgifter som de olika aktörerna förvaltar över så att uppgifterna kan användas effektivare inom den offentliga förvaltningens ledarskap. Genom att samla in information och göra de tillgänglig främjar vi den offentliga förvaltningens transparens”, berättar Olli Ahonen, biträdande direktör på Statskontoret.

För närvarande är det arbetsamt att samla in information för analys från statens gemensamma serviceproducenters system och datalager, i synnerhet om analysen kräver information från flera olika informationskällor. Därför behövs en gemensam informationsplattform.

”Vårt mål är att det ska vara lättare att använda statens gemensamma uppgifter som en del av analystjänsterna. I detta arbete tar vi ytterligare ett steg framåt när de lagändringar som trädde i kraft i september ger Statskontoret och Palkeet rätt att avgiftsfritt få tillgång till statens gemensamma uppgifter”, gläder sig Ahonen.

Uppgifterna som behandlas på den gemensamma informationsplattformen hämtas från statens gemensamma serviceproducenters register, dvs. från Valtori, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Senatfastigheter, Hansel, Hausi och Palkeet.

”Metoderna för kunskapsbaserad ledning har stärkts inom statsförvaltningen och ämbetsverken har identifierat konkreta behov som Palkeet vill erbjuda lösningar till. Den gemensamma informationsplattformen stöder den tväradministrativa informationsledningen och förbättrar översikten över vilka uppgifter inom statsförvaltningen som är tillgängliga och kan kombineras”, konstaterar Helena Lappalainen, ansvarig direktör för utvecklings- och ICT-tjänsterna vid Palkeet.

Helena Lappalainen, Palkeet

Helena Lappalainen, Palkeet

Under hösten 2020 och under 2021 samarbetar Statskontoret och Palkeet med ovan nämnda serviceproducenter för att fastställa vilka uppgifter som kommer att användas i analys- och rapporteringstjänsterna. Detta kräver inga åtgärder från ämbetsverken och inrättningarna.

Utlämnandet av uppgifter till Statskontoret och Palkeet gäller inte riksdagen och inte heller de ämbetsverk som verkar i anslutning till riksdagen. Dessutom behandlar man under 2021 tillsammans med säkerhetssektorn särskilda dataskydds- och datasäkerhetsbehov som hänför sig till utlämnande och behandling av uppgifter.

Mer information för ämbetsverken om webbinarier och Kunskapsspurtens nyhetsbrev

Statskontoret upprättar informationsmodeller för statens gemensamma uppgifter, där de uppgifter som ska användas i analys- och rapporteringstjänsten beskrivs i detalj.

Dessutom ordnas öppna tillställningar för personalen under slutet av 2021 och våren 2021 om behandlingen och användningen av uppgifter om ämbetsverkens och inrättningarnas verksamhet, ekonomi och förvaltning – i synnerhet personuppgifter.

Information om kommande tillställningar och färdiga informationsmodeller får du genom att prenumerera på Kunskapsspurtens nyhetsbrev på adressen tietokiri.fi/tilaa-uutiskirje/

Mer information:

  • Heikki Asikainen, utvecklingschef, informationsförvaltning, rapportering och analytik, heikki.asikainen(at)palkeet.fi
    tfn 0295 564 361
  • Eeva Penttilä, utvecklingschef, eeva.penttila(at)valtiokonttori.fi,
    tfn 0295 502 563
  • Olli Ahonen, biträdande direktör, olli.ahonen(at)valtiokonttori.fi,
    tfn 0295 503 310

Vad är #Kunskapsspurten?

I projektet Kunskapsspurten främjar man kunskapsledningen inom den offentliga förvaltningen på många olika sätt.

Läs mer om Kunskapsspurten på adressen tietokiri.fi >

 

 

 

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter