Hoppa innehåll

Statskontoret har fått viktigt erkännande i innovationstävling (Quality Innovation Award)

Statskontoret har fått ett viktigt erkännande i Laatukeskus konkurrens om kvalitetsinnovation. Tävlingen, som har pågått sedan 2007, lyfter fram nya högkvalitativa innovationer.

Utmärkelserna tillkännagavs vid Världskvalitetsdagen den 12 november 2020.

Deltagarna utvärderades baserat på nyhetsvärde, användbarhet, lärande, kundorientering och prestanda.

Involveringen central

Statskontorets prisbelönta innovation “Den offentliga förvaltningens mytbrytare – Case kostnadsstöd” (Julkishallinnon myytinmurtajat – case kustannustuki) var ett nytt sätt att lansera tjänster inom offentlig förvaltning. Tjänsten kombinerade verksamhet, informationshantering och lagstiftning med agila utvecklingsmetoder.

”Att involvera personal och dela ansvarsområden gjorde det möjligt att införa ett nytt tillvägagångssätt som snabbt kunde svara på ett samhällelig, nuvarande behov i en krissituation. Kundorientering uppnåddes genom att kunder och intressenter i stor utsträckning involverades i utvecklingen av tjänsten, ”motiverade juryn sitt beslut.

Juryn noterade att modellen som utvecklats av Statskontoret möjliggör tillhandahållande av en lagstadgad tjänst snabbt och effektivt, särskilt i krissituationer.

Flexibla och uppdaterade arbetsmetoder

Statskontoret glädjas över hedersomnämnandet, vilket är ett viktigt erkännande av Statskontorets operativa kultur.

“Kundorientering, digitalisering, distansarbete och flexibelt arbete har varit viktiga nämnare i Statskontoret i flera år”, säger divisionschef Jyri Tapper.

Dessa metoder har gett en kulturell och operativ ram som gjorde det möjligt för oss att agera annorlunda och starta tjänsten i offentlig förvaltning på ett nytt sätt.

Innovationer växer fram inom den offentliga sektorn

Stort tack också till Statskontorets samarbetspartner. Utan flexibelt och utvecklande samarbete skulle vi inte ha lyckats med detta.

”Vi tackar så mycket för detta erkännande. Detta visar att utvecklingen av en offentlig förvaltning och en arbetskultur inte bara är extremt aktuell utan också den mest bördiga marken för innovation, säger projektledare Laura Sorva.

Vi tillägnar detta erkännande till alla våra kollegor i den offentliga förvaltningen som strävar efter allmänhetens bästa varje dag.

Den gemensamma utvecklingsresan fortsätter.

Mer information

Jyri Tapper, divisionschef, tel. +358 29 550 2950
Laura Sorva, projektledare, tel. +358 295 50203

Laatukeskus pressmeddelande>

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter