Hyppää sisältöön

Valtion toiminnan, talouden ja hallinnon tiedot kootaan yhteiselle Tietokiri-alustalle

Valtionhallinnolle kootaan yhteinen tietoalusta palvelemaan analysointi- ja raportointipalvelua. Yhteisellä tietoalustalla käsitellään valtion toiminnan, talouden ja hallinnon tietoja.

Olli Ahonen

Olli Ahonen, Valtiokonttori

”Tietokiri-hankkeessa tavoitteenamme on yhdistää eri toimijoiden hallussa olevia tietoja, jotta niitä voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin julkishallinnon johtamisessa. Tietoja kokoamalla ja avaamalla edistämme julkishallinnon läpinäkyvyyttä”, kertoo apulaisjohtaja Olli Ahonen Valtiokonttorista.

Tällä hetkellä tiedon kerääminen analysoitavaksi valtion yhteisten palveluntuottajien järjestelmistä ja tietovarastoista on työlästä, etenkin jos analyysi vaatii tietoa useista eri tietolähteistä. Siksi yhteinen tietoalusta tulee tarpeeseen.

”Tavoitteemme on, että valtion yhteisiä tietoja voidaan käyttää nykyistä helpommin osana analysointipalveluita. Pääsemme tässä työssä jälleen askeleen eteenpäin, kun syyskuussa voimaan tulleet lakimuutokset antavat Valtiokonttorille ja Palkeille oikeuden saada valtion yhteiset tiedot maksutta käyttöönsä”, iloitsee Ahonen.

Yhteisellä tietoalustalla käsiteltävät tiedot saadaan valtion yhteisten palveluntuottajien rekistereistä, eli Valtorilta, Digi- ja väestötietovirastolta, Senaattikiinteistöiltä, Hanselilta, Hausilta ja Palkeilta.

”Tiedolla johtamisen toimintatavat ovat vahvistuneet valtionhallinnossa ja virastoissa on tunnistettu konkreettisia tarpeita, joihin Palkeet haluaa tarjota ratkaisuja. Yhteinen tietoalusta tukee poikkihallinnollista tietojohtamista ja parantaa näkymää siihen, mitä valtionhallinnon tietoja on käytettävissä ja yhdisteltävissä”, toteaa kehitys- ja ICT-palveluista Palkeissa vastaava johtaja Helena Lappalainen.

Helena Lappalainen, Palkeet

Helena Lappalainen, Palkeet

Valtiokonttori ja Palkeet määrittelevät syksyn 2020 ja vuoden 2021 aikana yhteistyössä edellä mainittujen palveluntuottajien kanssa ne tiedot, joita tullaan hyödyntämään analysointi- ja raportointipalveluissa. Tämä ei edellytä toimia virastoilta ja laitoksilta.

Tietojen luovuttaminen Valtiokonttorin ja Palkeiden käyttöön ei koske eduskuntaa eikä sen yhteydessä toimivia virastoja. Lisäksi turvasektorin kanssa käsitellään tietojen luovuttamiseen ja käsittelyyn liittyviä erityisiä tietosuoja- ja tietoturvatarpeita vuoden 2021 aikana.

Virastoille lisätietoa webinaareista ja Tietokiri-uutiskirjeestä

Valtiokonttori laatii valtion yhteisistä tiedoista tietomallit, joissa analysointi- ja raportointipalvelussa käytettävät tiedot kuvataan yksityiskohtaisesti.

Lisäksi virastojen ja laitosten toiminnan, talouden ja hallinnon tietojen – erityisesti henkilötietojen – käsittelystä ja hyödyntämisestä järjestetään henkilöstölle suunnattuja avoimia tilaisuuksia loppuvuoden ja kevään 2021 aikana.

Tietoa tulevista tilaisuuksista ja tietomallien valmistumisesta saat tilaamalla Tietokirin uutiskirjeen osoitteessa tietokiri.fi/tilaa-uutiskirje/

Lisätietoja:

  • Heikki Asikainen, kehityspäällikkö, tiedonhallinta, raportointi ja analytiikka, heikki.asikainen(at)palkeet.fi
    p. 0295 564 361
  • Eeva Penttilä, kehittämispäällikkö, eeva.penttila(at)valtiokonttori.fi,
    p. 0295 502 563
  • Olli Ahonen, apulaisjohtaja, olli.ahonen(at)valtiokonttori.fi,
    p. 0295 503 310

Mikä Tietokiri?

Tietokiri-hankkeessa edistetään julkishallinnon tiedolla johtamista monin eri tavoin.

Tutustu Tietokiriin osoitteessa tietokiri.fi >

 

 

 

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset