Hoppa innehåll

Första ansökningsomgången om kostnadsstöd behandlats

Statskontoret har nu behandlat alla kostnadsstödansökningar som mottogs i somras.

Kostnadsstödet som kunde ansökas från Statskontoret från 7 juli till 31 augusti 2020 var avsett för företag och föreningar vars omsättning hade sjunkit avsevärt till följd av coronakrisen och som hade svåranpassade kostnader.

Statskontoret mottog 12 875 ansökningar om kostnadsstöd. Hittills har cirka 127 miljoner euro betalats ut. Statskontoret har fått totalt cirka 1100 förfrågningar avseende korrigeringar av beslut om kostnadsstöd, varav nästan alla har behandlats.

Arbetet med samordning av subventioner pågår

Statskontorets uppgift är att samordna andra subventioner relaterade till coronasituationen som beviljats till företag under år 2020 med företagens temporära kostnadsstöd. Detta innebär att andra subventioner dras av från kostnadsstödet helt eller delvis i enlighet med lagen.

Samordningen av koronasubventionerna förväntas fortsätta vid Statskontoret fram till första delen av nästa år.

Kostnadsstödets andra runda

Statskontoret förbereder sig för den andra ansökningsomgången för kostnadsstöd.

Regeringens proposition om nytt kostnadsstöd diskuteras för närvarande i parlamentet. Lagen förväntas träda i kraft i mitten av december.

Statskontoret hanterar betalningen av kostnadsstöd utifrån den stiftade lagen. Således kan kostnadsstöd inte ansökas ännu. Den elektroniska sökkanalen öppnas så snart som möjligt efter att lagen och förordningen trätt i kraft.

Tilläggsuppgifter:

Jyri Tapper, divisionschef, tfn. +358 295 502 950
Pekka Syrjänen, chefjurist, tfn. +358 295 502 773
Tuomo Yliluoma, servicechef, tfn +358 295 503 349

Kostnadsstödets telefontjänst betjänar på vardagar kl 9-15 på tel. 0295 50 3050.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter