Hoppa innehåll

Utredningen om läget för kunskapsbaserad styrning inom den offentliga förvaltningen fortsätter i kommunerna våren 2023

I den första delen av utredningen undersöktes läget för kunskapsbaserad styrning i åtta organisationer inom statsförvaltningen. Den andra delen av utredningen genomförs våren 2023 när utredningen Läget för kunskapsbaserad styrning i kommunerna inleds.

I urvalet ingår 11 kommuner och städer i olika delar av Finland

Elva kommuner och städer i olika delar av Finland deltar i utredningen Läget för kunskapsbaserad styrning i kommunerna: Tammerfors, Åbo, Jyväskylä, Salo, Rovaniemi, Träskända, Raumo, Nyslott, Kangasala, Nurmes och Asikkala. Kommunerna valdes genom slumpmässigt urval med förbehållet att urvalet ska vara representativt med tanke på befolkningsfördelningen.

Datainsamlingen genomförs i kommunerna i mars och april. Både i utredningen om kommunerna och om statsförvaltningen utnyttjas mognadsmodellen som härletts från Creatidos mognadsanalys, där offentlig förvaltningens särdrag har beaktats. I mognadsanalysen ingår en enkätundersökning som omfattar hela personalen samt workshoppar med ansvarspersonerna för kunskapsbaserad styrning i alla organisationer som undersöks.

Workshopparna ger organisationerna som deltar i utredningen värdefull information om synpunkterna hos dem som utnyttjar informationen samt en översikt över strukturerna och utvecklingsobjekten för kunskapsbaserad styrning. Vi informerar om hur utredningen framskrider under våren.

Syftet är att skapa en reproducerbar modell för utvärdering av läget för kunskapsbaserad styrning

Utöver upprätthållandet, rapporteringen och analyseringen av datalager som gäller staten och kommunerna ska Statskontoret utveckla statsförvaltningens kunskapsbaserade ledning. Det är fråga om ett långsiktigt arbete och som stöd behöver vi information om vardagen i organisationerna inom den offentliga förvaltningen.

Syftet med den utredning som nu görs är förutom att kartlägga nuläget för den kunskapsbaserade ledningen även att skapa en reproducerbar modell för uppföljning av utvecklingen. När den kunskapsbaserade ledningen inom hela statsförvaltningen och den offentliga förvaltningen utvärderas med hjälp av en enhetlig modell kan utvecklingsåtgärderna och stödet fördelas bättre än tidigare.

Statsförvaltningens resultat har publicerats

Statsförvaltningens resultat publicerades den 14 februari och du kan läsa mer om dem och om stämningen under publikationstillfället i Statskontorets nyhet (valtiokonttori.fi).

Bekanta dig med rapporten: läget för kunskapsbaserad styrning inom statsförvaltningen (PDF, på finska)

Ytterligare information fås av:

  • Emma Partanen, Creatido Oy, emma.partanen@creatido.fi
  • Henje Kasslin, Statskontoret, henje.kasslin@valtiokonttori.fi
  • Olli Ahonen, Statskontoret, olli.ahonen@valtiokonttori.fi
  • Jussi Myllärniemi, Tammerfors universitet, jussi.myllarniemi@tuni.fi
Valtiokonttori.
◄ Alla nyheter