Hoppa innehåll

Statsfinansernas kalkyler sköts behändigt till exempel från sommarstugan

bild 1

“Vårt mål är att för första gången kombinera två olika redovisningsstandarder, så allting är verkligen helt nytt.”

 

Vesa Kananen, sakkunnig inom koncernredovisning, berättar hur det är att arbeta med att utveckla statens bokslut och koncernredovisning.

Statens bokföringssystem återspeglar samhället. När världen förändras, förnyas också bokslutet. För att få en bättre helhetsbild av statsfinanserna kommer man från och med 2024 att i det nuvarande bokslutet, förutom budgetekonomin, även inkludera fonder och de statliga affärsverken.

– Intressentgrupperna anser att den nuvarande rapporteringen om statsfinanserna inte är tillräcklig för att ge en transparent bild av statsfinanserna som helhet. Därför kompletterar vi bokslutet med en kombination av koncernkalkyler från staten och bolag med specialuppgifter samt med statskoncernens koncernkalkyler, berättar Kananen med entusiasm.

– Vårt mål är att för första gången kombinera två olika redovisningsstandarder, så allting är verkligen helt nytt. Man kan inte annat än att lära sig i uppgiften. Det finns väldigt mycket att göra och man får på allvar testa sina egna prioriteringsfärdigheter i uppgiften, beskriver Kananen.Han beskriver sin nuvarande uppgift i projektet med att förnya koncernredovisningen som en unik möjlighet som även gör det möjligt för en veteran som arbetat med olika ekonomiförvaltningsuppgifter både inom staten och i företagsvärlden, att lära sig nytt.

Många arbetskamrater från olika organisationer

Arbetet för sakkunniga inom koncernredovisning består av förhandlingar, av att öka den egna redovisningskompetensen och göra lyckade kompromisser. Under den första fasen utvecklas bokslutskalkylerna för helheten som utgörs av budgetekonomin, fondekonomin och statens affärsverkskoncerner. Utvecklingsarbetet utförs i nära samarbete med intressentgrupperna.

Information som grund för ledarskap och beslutsfattande

I statens bokföring har planeringen, uppföljningen och rapporteringen utvecklats i riktning mot resultatstyrning, resultatbudgetering och resultatrapportering. Informationens mångfald och mångformighet har ökat enormt. Informationen från olika källor är till nytta när man förstår innehållet och begränsningarna i informationen och kan betrakta den som utgångspunkt för beslutsfattandet och ledningen.

Arbetet fungerar varifrån som helst i Finland

Kananen, som i sitt arbete är precis men som på fritiden har sinne för humor, tycker om att röra sig i naturen där han fiskar, jagar och plockar bär och svamp. Den egna hunden deltar i allt från att leta efter stenmurklor till att lyfta upp gösnäten. Det bästa med arbetet på Statskontoret är kollegorna, att lära sig nytt och att det finns en flexibel distansarbetsmöjlighet, tycker Kananen.

– Det är nästan som en dröm att man till exempel kan arbeta från sommarstugans terrass. Mätarna för arbetstrivseln tyder på samma sak. Det roligt att arbeta på Statskontoret och man har verkligen satsat på chefsarbetet där. Det är verkligen en lönsam investering i dagens värld, gläder sig Kananen, som själv trivs på landsbygden.

Hur skulle dina kollegor beskriva dig?

– I det här svaret fuskade jag lite och bad om hjälp. Mina arbetskamrater beskrev mig bland annat med följande ord: en person med helhetstänk, optimistisk, lugn och en specialist på anskaffning av installationstjänster till diskmaskinen, berättar Vesa med sitt kännspaka leende.

Statskontoret söker två specialister i ekonomiförvaltning till att utveckla statens bokslut och koncernredovisning. Utvecklingsprojektet för statens konsoliderade redovisning, som genomförs i etapper, syftar till en bredare övergripande ekonomisk analys av staten som helhet. Det här är en möjlighet att engagera sig i unikt utvecklingsarbete och vidareutveckla sin egen kompetens. Det är också möjligt att ta del av statens interna system för rotation av arbetsuppgifter. Läs mer på webbplatsen valtiolle.fi.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter