Hyppää sisältöön

Valtion maksuliikepankit vaihtuivat 1.12.2020

Valtion maksuliikepalveluiden uuteen sopimuskauteen siirtyminen on sujunut hyvin ja valtion maksuaineistot on voitu suorittaa ajallaan. Osa Taiteen edistämiskeskuksen (TAIKE) maksamista joulukuun taiteilija-apurahoista on kuitenkin maksettu kahdesti ja korjaavat toimet on aloitettu, kertoo Taiteen edistämiskeskus.

Valtion maksuliikepalveluiden uusi sopimuskausi alkoi 1.12.2020 ja on voimassa 30.11.2026 asti.

Uudella sopimuskaudella valtiolla on käytössä kaksi pankkia, joista voidaan lähettää ja joihin voidaan vastaanottaa maksuja. Nämä pankit ovat Suomessa toimiva Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Nordea Bank Oyj.

Lisäksi valtio voi tarvittaessa ottaa käyttöön huoltovarmuuspankin, jonka maksuliikepalvelut valtiolle voidaan tuottaa Suomessa. Huoltovarmuuspankiksi on valittu OP Yrityspankki Oyj.

Valtion maksuliikepalveluiden edellisen sopimuskauden päävälittäjäpankin, OP Yrityspankki Oyj:n, pankkitilit ovat voimassa siirtymäajan. Siirtymäkausi päättyy helmikuun 2021 lopussa.

Valtio kilpailuttaa maksuliikepalvelunsa määrävälein. Valtio toteutti kilpailutuksen vuonna 2019 ja solmi sen perusteella sopimukset em. pankkien kanssa. Hankinnalla pyritään aiempaa parempaan varautumiseen ja jatkuvuuteen valtion maksuliikkeen hoitamisessa. Valtion maksuliikkeen toiminnalla on kriittinen yhteys julkisen talouden rahoitusasemaan, yhteiskunnan toimintakykyyn sekä kansalaisten toimentulon turvaamiseen. Suomen valtion maksuliikkeen vuosittainen kassavirta on noin 180 miljardia euroa ja tapahtumia on yli 30 miljoonaa kappaletta vuodessa.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Talous, tieto ja työelämä -toimialan toimialajohtaja Lasse Skog, 0295 502 444, lasse.skog(at)valtiokonttori.fi
Maksuliikepäällikkö Keijo Kettunen, 0295 502 408, keijo.kettunen(at)valtiokonttori.fi

Yhteyshenkilöt:
maksuliike(at)valtiokonttori.fi
Johtava maksuliikeasiantuntija Viktoria Hindsberg, 0295 502 035, viktoria.hindsberg(at)valtiokonttori.fi
Maksuliikeasiantuntija Arja Nieminen, 0295 502 402, arja.nieminen(at)valtiokonttori.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset