Hoppa innehåll

Småföretagare, i fortsättningen kan du ansöka om stöd från Statskontoret

I april öppnas den tredje ansökningsomgången av kostnadsstödet på Statskontoret. Stödet för ensamföretagare är i fortsättningen en del av kostnadsstödet och kan sökas av småföretagare. Det ordnas inte någon ny ansökningsomgång av det särskilda stödet till ensamföretagare som beviljats av kommunerna.

Statskontoret är medveten om den svåra situationen för småföretagare och ensamföretagare och ängslan för stödets svårbegriplighet. Därför strävar vi till att ge tydliga anvisningar om villkoren och sättet ensamföretagare och småföretagare kan ansöka om stödet. Statskontoret öppnar under mars månad en informationssida riktad till småföretagare, där all information samlas på ett enkelt och lättfattligt om hur du kan ansöka om småföretagarstöd. Innan sidorna öppnas kan du följa hur lagförslaget kring kostnadsstödet fortskrider genom att hålla ett öga på arbets- och näringsministeriets meddelanden i ämnet.

Arbets- och näringsministeriet >

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter