Hoppa innehåll

Ansökan om kostnadsstöd har upphört – flera ansökningar än under första omgången

Ansökningstiden för andra omgången av kostnadsstödet började 21.12.2020. Den aktivare andra omgången av ansökningstiden upphörde 26.2.2021.

Under andra omgången har Statskontoret mottagit sammanlagt cirka 18 300 kostnadsstödsansökningar. Det är i genomsnitt cirka 280 inkomna ansökningar per dag. Antalet inkomna ansökningar är större än under kostnadsstödets första omgång då antalet ansökningar uppgick till i genomsnitt 233 stycken per dag.

Av inkomna ansökningar har till den 2.3 cirka 16 800 hanterats. Den genomsnittliga hanteringstiden för ansökningarna har varit 8 dagar under ansökningstiden. De mera arbetskrävande ansökningarnas hanteringstid har som längst varit cirka en månad. De ansökningar som inte hanterats ännu, strävar vi till att hantera under den här veckan.

Godkännandeprocenten större jämfört med första omgången

Det har hittills betalats ut cirka 156 miljoner i kostnadsstöd som beviljats till 6 200 företag. Under första omgången av kostnadsstödet utbetalades stöd för cirka 124 miljoner euro. Sammanlagt har i detta skede kostnadsstöd alltså utbetalats för cirka 280 miljoner euro.

Under den andra ansökningsomgången av stödet har 37% av de sökande fått ett positivt beslut. Andelen är större än under första omgången, då 27% av ansökningarna godkändes.

Under den här omgången har mest stöd utbetalats till branscher som förplägnadsverksamhet, resebyrå- och researrangörstjänster; bokningsverksamhet samt marktransporter och rörledningstransporter.

Aktuell statistik om kostnadsstödsansökningarna och hanteringssituationen finns på statistiksidan >.

Tredje omgången av kostnadsstödet är under beredning

Regeringen har linjerat att en tredje omgång av kostnadsstödet ordnas. För det krävs en lagändring till nuvarande i kraftvarande lag samt en av lagen preciserande författning av statsrådet.

Målet för den tredje omgången av stödet är att fortsätta stödja företag i den av corona pandemin orsakade svåra ekonomiska situationen. Det har föreslagits ändringar till lagen om kostnadsstöd för att stöd ännu mera flexibelt ska kunna beviljas speciellt till små företag och ensamföretagare.

Följande omgång av kostnadsstödet ansöks också från Statskontoret. Information om hur lagändringen fortskrider kan fås genom att följa arbets- och näringsministeriets meddelanden i ämnet.

Tilläggsinformation media:

Jyri Tapper, divisionschef, tel. +358 295 502 950

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter