Hoppa innehåll

Så här hittar du servicen för kostnadsstödet

Regeringen lämnade en proposition om fortsättning av kostnadsstödet till riksdagen den 29 oktober 2020. Det föreslås att kostnadsstödet ska ändras på så sätt att det bättre svarar på företagens behov. Lagändringarna förväntas träda i kraft i december 2020 och Statskontoret har som mål att öppna ansökan om kostnadsstöd i slutet av december. Man kan alltså ännu inte ansöka om stödet.

Den första ansökningsomgången

Den första omgången för att ansöka om kostnadsstöd var 7.7 – 31.8.2020. Nu har nästan alla ansökningar i den första omgången behandlats och det kostnadsstöd som betalats ut jämkas med de övriga coronastöden.

Du hittar mer info om den föregående stödansökningen på de här sidorna:

Servicesidan för kostnadsstödets första omgång >

Statistik från den första omgången >

Andra omgången

Tidpunkten för den andra ansökningsomgången är fortfarande öppen. Riksdagen behandlar regeringspropositionen som bäst. Vi informerar om ansökningstiderna så fort det är möjligt. När stödet är klart för ansökning, ska man göra det via e-tjänsten.

Du hittar mer info om den nya ansökningsomgången på de här sidorna:

Servicesidan för kostnadsstödets andra omgång>

Vanliga frågor>

I det här skedet besvaras förfrågningar av arbets- och näringsministeriet. Följ gärna med ärendet i arbets- och näringsministeriets information. Nyheter från arbets- och näringsministeriet >

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter