Hoppa innehåll

Regeringen lämnade proposition om återinförandet av kostnadsstödet till riksdagen

Regeringen lämnade en proposition om fortsättning av kostnadsstödet till riksdagen den 29 oktober 2020. Ändringar av kostnadsstödet föreslås för att bättre möta företagens behov.

De fundamentala principerna för stödet förblir oförändrade: Syftet med stödet är att hjälpa företag att hantera den svåra ekonomiska situationen som orsakas av coronakrisen. Stödet är kompensation för företagets svåranpassade kostnader och löneutgifter men det kompenserar inte för minskning av omsättningen.

Lagändringarna förväntas träda i kraft i december 2020 och Statskontoret har som mål att öppna ansökan om kostnadsstöd i slutet av december. Således är det inte ännu möjligt att ansöka om stöd.

Information om det återinförade kostnadsstödet

Kostnadsstöd är avsett för företag vars omsättning har minskat avsevärt till följd av coronapandemin och som därför har svårt att hantera oflexibla lönekostnader och andra affärsutgifter.

Enligt regeringens proposition:

– Kostnadsstöd kan ansökas även om företaget redan har fått annat direkt stöd för att mildra effekterna av coronapandemin. Bidrag som redan beviljats kommer dock att tas med i beräkningen av kostnadsstödet, så att de totala subventionerna inte överstiger 800 000 euro.

– En betydande minskning av företagets omsättning fortsätter att vara ett villkor för kostnadsstöd. Nedgången i nettoomsättning undersöks både på bransch- och företagsnivå.

– Dessutom måste företagen uppfylla andra rättsliga villkor för att bevilja stöd.

– Stödperiodens längd kommer att förlängas till fem månader.

– Omsättningens minimumgräns tas bort.

– Det minsta stödet som betalas skall fortfarande vara 2 000 euro och högst 500 000 euro.

– De sektorer som omfattas av stödet kommer att regleras senare i en separat förordning.

Regeringens proposition kan ändå ändras under parlamentariska förhandlingar.

Tidtabell:

Det är ännu inte möjligt att ansöka om stöd. Statskontoret kommer att tillkännage början på ansökningstid på sin webbplats och på dess kanaler i sociala medier.

Bild i PDF

I detta skede besvaras förfrågningar av arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare information:

Arbets- och näringsministeriet pressmeddelande >

Regeringens förslag till riksdagen om att ändra lagen om tillfälligt stöd till företag >

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter