Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys kustannustuen jatkamisesta

Hallitus antoi kustannustuen jatkoa koskevan esityksen 29.10.2020. Kustannustukeen ehdotetaan muutoksia, jotta se vastaisi paremmin yritysten tarpeeseen.

Tuen perusperiaatteet säilyvät ennallaan: Kustannustuen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa. Tuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista.

Lakimuutokset pyritään saamaan voimaan joulukuussa 2020 ja Valtiokonttori pyrkii avaamaan kustannustuen haun joulukuun lopussa. Tukea ei siis voi vielä hakea.

Tietoa uudelleen käyttöön otettavasta kustannustuesta

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista palkka- ja muista kuluista.

Hallituksen esityksen mukaan:

  • Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa.
  • Kustannustuen ehtona olisi edelleen, että yrityksen liikevaihto on laskenut merkittävästi. Liikevaihdon laskua tarkastellaan sekä toimialatasolla että yrityskohtaisesti. Lisäksi yritysten tulee täyttää muut laissa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset.
  • Tukikauden pituus pitenee viiteen kuukauteen.
  • Liikevaihdon minimiraja poistuu.
  • Pienin maksettava tuki olisi edelleen 2 000 euroa ja suurin 500 000 euroa.
  • Tuen piiriin kuuluvista toimialoista säädetään myöhemmin erillisellä asetuksella.

Eduskuntakäsittelyssä hallituksen esitykseen voi vielä tulla muutoksia.

Aikataulu:

Tukea ei voi vielä hakea. Valtiokonttori tiedottaa hakemisen käynnistymisestä verkkosivuillaan ja somekanavissaan.

Kuva PDF-versiona >

Tässä vaiheessa tiedusteluihin vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Asiassa kannattaa seurata työ- ja elinkeinoministeriön tiedottamista.

Lisätiedot:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote asiasta >
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta >

Kohderyhmä: Yhdistykset ja järjestöt Yritykset ja yhteisöt

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset