Hoppa innehåll

Paytrail fortsätter som leverantör av tjänsten Suomi.fi-betalningar

Statskontoret konkurrensutsatte nätbetalningstjänsten Suomi.fi-betalningar i samband med att tjänsteleverantörens femåriga avtalsperiod gick ut. Paytrail vann konkurrensutsättningen och fortsätter som leverantör för tjänsten Suomi.fi-betalningar. Paytrail och Statskontoret har nu undertecknat ett avtal om Suomi.fi-betalningar som trädde i kraft 1.11.2021.

Paytrail har fungerat som nätbetalningstjänst för Statskontorets tjänst Suomi.fi-betalningar sedan 2016. Betalningssystemet valdes även då genom öppen konkurrensutsättning. Under den femåriga avtalsperioden har Paytrail skött penningtrafiken för flera aktörer inom den offentliga sektorn. Tjänsten Suomi.fi-betalningar används av statliga ämbetsverk, såsom Traficom, Skatteförvaltningen, Tullen, Patent- och registerstyrelsen samt flera finländska kommuner.

– För andra gången i rad har vi vunnit den största konkurrensutsättningen av den offentliga sektorns nätbetalningar i Finland. Samarbetet med Statskontoret har fungerat utmärkt under de senaste fem åren. Vi är mycket nöjda med att vi får erbjuda alla finländare vår pålitliga och moderna betalningstjänst även under den nya avtalsperioden, konstaterar Paytrails verkställande direktör Markus Laurio.

– Som stöd för elektroniska tjänster vill Statskontoret erbjuda organisationer inom den offentliga förvaltningen en kostnadseffektiv och säker nätbetalningstjänst som är lätt att ta i bruk. Vi är glada över att fortsätta samarbetet med nätbetalningstjänsten Paytrail, konstaterar Statskontorets ekonomiförvaltningsspecialist Anja Alanko.

Ibruktagandet av den nya tjänsten sker under våren 2022, då pilottestningen av tjänsten inleds och hösten 2022, då tjänsten centraliserat tas i bruk. Ett informationstillfälle om tjänsten Suomi.fi-betalningar enligt det nya avtalet har hållits 18.11. för tjänstens kundorganisationer. Ett likadant informationstillfälle kommer att ordnas 26.11. Statskontoret har skickat inbjudningar till alla organisationer som använder tjänsten. De som är intresserade av tjänsten Suomi.fi-betalningar kan också be om en inbjudan på adressen verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi.

Mer information

Anja Alanko, ekonomiförvaltningsspecialist, Statskontoret
verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi
+358 295 502 298

Markus Laurio, verkställande direktör, Paytrail Oyj
markus.laurio@paytrail.com,
+358 40 840 3754

Statskontoret:
Statskontoret är ett ämbetsverk som lyder under Finansministeriets (FM) förvaltning och som betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag. Statskontoret har upphandlat en elektronisk betalningstjänst som kan utnyttjas av aktörerna inom den offentliga förvaltningen. Tjänsten hör till servicehelheten Suomi.fi.

Paytrail:
Paytrail grundades 2007 och är det största finländska nätbetalningsbolaget. Företaget sköter nätbetalningar för cirka 20 000 kunder. Dessutom ansvarar Paytrail också för nätbetalningstrafiken i tjänsten Suomi.fi-betalningar. Företaget är en del av Nets och köpte Checkout Finland i april 2021.

Nyheten har uppdaterats 23.11.2021.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter