Hoppa innehåll

Om konsekvenserna av Postis strejk för Statskontorets tjänster

Postis distributionstjänst torde inleda en strejk från och med måndagen den 11 till den 24 november 2019. För Statskontoret betyder detta att det inte inkommer normal dagspost till ämbetsverket och avgående post kan inte heller skickas vidare.

Du kan hantera ärenden hos oss via e-post eller per telefon i fråga om de flesta ärenden som vi har hand om. Tjänstespecifika e-postadresser och telefonnummer finns på vår webbplats på respektive tjänsts sida i nedre hörnet till höger. Vår allmänna e-postadress är kirjaamo@valtiokonttori.fi. Numret till växeln är 0295 50 2000.

Ansökan om ersättningar

Det är skäl att göra ansökningar om olika ersättningar på Statskontorets elektroniska blanketter på vår webbplats (www.valtiokonttori.fi) i anknytning till respektive tjänst. För de ansökningsblanketter som ännu inte finns i elektronisk form kan man använda våra pdf-blanketter och sända dem som bilaga till skyddad post (läs mera).

Sänd oss skyddad post till adressen: https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/ om ditt ärende gäller bilagor och ytterligare utredningar om

 • obetalda avgifter (trafikförsäkring och arbetsgivarens olycksfallsavgifter)
 • trafikskada
 • ärenden om betalningsbefrielse
 • ärenden om reseförsäkringar
 • ansökan om kompensation för försenad rättegång
 • ärenden om arv, dvs. frågor och testamenten gällande avlidna utan arvingar.
 • brottsskadeansökan
 • olycksfall i militärtjänst
 • skada i militärtjänst och veteranärenden
 • ansökan om ersättning för oskyldigt fängslad
 • olycksfall i arbetet
 • ärenden som omfattas av statens ersättningsansvar

Dröjsmål som gäller tidsfrister

Statskontoret beaktar strejkens konsekvenser för tidsfrister och besvärstider. En besvärsinstans oberoende av Statskontoret bedömer för sin del strejkens konsekvenser för eventuellt sökande av ändring av Statskontorets beslut.

Målgrupp: Privatpersoner

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter