Hoppa innehåll

Nätfakturan är snabb och säker även vid undantagstillstånd

Nätfakturan är ett utmärkt och snabbt sätt att förmedla en faktura till kunden. Digitaliseringen möjliggör elektronisk fakturahantering och förbättrar beredskapen inför undantagstillstånd. Nätfakturan är samtidigt en förutsättning för automatiseringen av ekonomiförvaltningen.

Nätfakturan förbättrar affärsverksamhetens lönsamhet vilket syns som exempelvis inbesparingar. Med undantag av en del undantagstillstånd har statsförvaltningen redan länge krävt att leverantörerna skickar nätfakturor. Staten behandlar de elektroniska fakturorna i huvudsak automatiskt, vilket ökat ekonomiförvaltningens produktivitet. Denna ökade produktivitet kan även uppnås på företagssidan då fakturan kommer i elektroniskt läsbar, strukturell form.

En realtidsekonomi med nätfakturor, elektroniska kvitton och automatiserade ekonomiförvaltningsprocesser stöder samtidigt beredskapen inför olika undantagstillstånd.

– Staten betalar inga fakturor för sent, särskilt inte då fakturorna anlänt som nätfakturor. Även om postgången är sen, kommer nätfakturorna fram som vanligt, berättar Keijo Kettunen, betalningsrörelsechef vid Statskontoret.

Realtidsekonomin och strukturell information förändrar ekonomiförvaltningen

Digitaliseringen av ekonomiförvaltningen har tagit stora kliv framåt de senaste åren. Innan 2025 kommer till exempel staten att övergå till att omfattande använda det digitala eKvittot, vilket i sin tur kommer att definiera vilka serviceproducenter kan vara statens samarbetspartners efter olika konkurrensutsättningar. Produktivitetspotentialen är enorm. Ibruktagandet av eKvitto och nätfakturering uppskattas ge inbesparingar på 300 miljarder euro inom EU-området varje år genom att göra ekonomins processer smidigare och mer effektiva.

– Redan detta är en tillräcklig orsak för att påskynda ibruktagandet av strukturell information. Slopandet av pappersfakturor ger inte bara fördelar som kan mätas i pengar, utan underlättar även företagarnas och konsumenternas vardag. Den största inbesparingen ges av att distributionskostnader och manuellt resekontraarbete minskar. Färre betalningsdröjsmål minskar även på kostnaderna för betalningsövervakningen, berättar Kettunen.

Nätfakturan är en förutsättning för automatiseringen av ekonomiförvaltningen

Enligt regeringsprogrammet ska Finland bli föregångare inom realtidsekonomin. I praktiken innebär detta att exempelvis information om affärstransaktioner kan överföras i elektroniskt format och i realtid från ett företag till ett annat och från företagen till myndigheterna. För att informationsutbytet ska kunna ske automatiskt behövs kvitton och fakturor i elektroniskt format.

Satsningar på myndigheternas elektroniska tjänster skapar också en grund för nya innovationer och lägre kostnaderna inom företagen. Även de nordiska handelsregistersmyndigheternas projekt Nordic Smart Government (NSG) siktar mot att automatisera ekonomiförvaltningen. Projektet utvidgar regeringens mål till en allmännordisk nivå. Målet är att automatisera förmedlingen av ekonomisk information mellan företag i Norden.

Mer information och begäran om intervju:

Keijo Kettunen, betalningsrörelsechef, Statskontoret, tfn. 0295 50 2408, keijo.kettunen[at]valtiokonttori.fi

Målgrupp: Företag och samfund Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter