Hoppa innehåll

Ny praxis för anmälan om olycksfall i arbetet för statlig personal tas i bruk i februari

Praxis för anmälan om arbetsolycksfall inom statsförvaltningen ändras. I det nya förfarandet gör den som drabbats av en skada själv anmälan till Statskontorets e-tjänst, varefter olycksfallsombudsmannen kompletterar, bekräftar och skickar anmälan till Statskontoret.

”I den nya e-tjänsten överförs uppgifterna om olycksfallet snabbare till behandling, eftersom e-tjänsten vägleder anmälaren att fylla i alla viktiga och obligatoriska uppgifter. Detta gör det möjligt att snabbt få vård”, berättar kundrelationschef Netta Kokko.

Utbildning pågår för fullt

Statskontorets ersättningstjänster har fram till mitten av februari redan utbildat närmare 550 olycksfallombudsmän inom olika ämbetsverk och organisationer. I utbildningen har man gått igenom den nya processen, olycksfallsombudsmännens nya roll samt deras skyldighet att informera det egna ämbetsverket om det nya förfarandet.

“Vi har fått positiv respons på utbildningen och även mycket bra utvecklingsidéer från deltagarna för en ännu smidigare behandling av den nya processen. Satsningar särskilt i rapporteringen av olycksfall har önskats”, berättar Kokko.

I utbildningen har man också behandlat förutsättningarna för ersättning av olycksfall i arbetet enligt lagen. Frågorna har ofta gällt distansarbete.

“Nu när distansarbete är så vanligt är det viktigt att uppmärksamma varför alla olycksfall som sker i distansarbete inte ersätts som olycksfall i arbetet. Enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ersätts vid distansarbete endast olycksfall som sker i samband med arbetet, alltså omfattas till exempel måltids- och rekreationspauser inte av skyddet”, berättar ersättningschef Terhi Koivisto.

Anvisningarna för vad den skadade enligt den nya processen ska göra i händelse av ett olycksfall har uppdaterats på Statskontorets webbplats.

“Förhoppningsvis går den nya processen smidigt vidare i praktiken och i gott samarbete. Vi tar gärna emot utvecklingsidéer och erfarenheter av hur den nya e-tjänsten fungerar”, påminner Kokko.

Hur gör jag vid olycksfall i arbetet? – snabbguide (PDF)

Du hittar anvisningar för anmälan om olycksfall i arbetet här >

Mer information:

skador@statskontoret.fi

Målgrupp: Myndigheter Privatpersoner

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter