Hoppa innehåll

Ämbetsverkens verksamhetsmiljö ska beaktas i effektivitetsmätarna

Palkeet, Statskontoret och finansministeriet har både hösten 2021 och nu i början av året tillsammans ordnat workshoppar där klienterna har haft möjlighet att kommentera befintliga mätare av verksamhetens effektivitet och effektiviteten av verksamhetens utveckling, samt påverka utformandet av nya mätare.

I workshopparna framkom starkt uppfattningen att mätarna bör granskas på statsförvaltningens, ämbetsverkens och servicecentralernas nivå. Mätarna ska härledas från ekonomi- och personalförvaltningens mål och genomförandet av dem stöds av kontinuerlig utveckling av verksamheten. Palkeet, Statskontoret och finansministeriet fortsätter tillsammans att bearbeta mätare för ekonomi- och personalförvaltningen under innevarande år.

– Effekterna av de mätare som används härstammar från analysen av dem och de åtgärder som vidtagits enligt analysen, inte från själva mätarna. När mätarna sammanställs måste man också beakta ämbetsverkens olika storlekar och verksamhetsmiljöer, säger Helena Lappalainen, direktör med ansvar för strategisk utveckling vid Palkeet.

Utifrån diskussionerna i workshopparna kunde man konstatera att mätarna för ekonomiförvaltningen redan är en något mer färdig helhet än mätarna för personalförvaltningen. I ekonomiförvaltningen som helhet finns det redan i sig frågor som är lättare att mäta, medan det finns ännu mer att precisera i mätningen av personalförvaltningens effektivitet.

– Generellt önskade man en snabbare och mer kontinuerlig mätning av till exempel nivån på de tjänster som Palkeet producerar. Detta skulle ge en uppfattning om hur effektivt statsförvaltningen fungerar. De årliga enkäterna ger inte en tillräckligt omfattande bild av situationen, säger branschdirektör Lasse Skog vid Statskontoret.

Nya mätare tas i bruk från början av 2023

Ekonomiförvaltningens mätare fokuserar på att granska mätarnas nuvärden med beaktande av bland annat hållbar utveckling, innovation, ledning, datasäkerhet och kontinuitet. Under våren fastställs det som ska mätas, varifrån man får information om detta samt mätarvärden. På hösten görs en utvärdering av verksamhetsmodellen, en mognadsbedömning av processen och kompetenskartläggningar.

Vid mätningen av personalförvaltningens effektivitet söker man svar på hur statens strategiska HR-funktion betjänar ämbetsverken och hur de operativa uppgifter som överförts till servicecentret gagnar verksamheten. Diskussioner om utvecklingen av personaladministrationens mätare kommer att föras på olika forum, till exempel inom ramen för de utvecklingsdiskussioner som finansministeriet ordnar för personalförvaltningen.

Avsikten är att de nya mätarna ska tas i bruk i början av 2023.

Tyngdpunkterna för utvecklingen av statens ekonomi- och personalförvaltning för 2021-2026 har beretts tillsammans med klienterna, Statskontoret och finansministeriet. Vägkartan fastställer riktningen för utvecklingen av statsförvaltningens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster och gemensamma lösningar. Uppgjorde riktlinjer granskas årligen och de prioriteras och uppdateras vid behov.

Tilläggsuppgifter:

divisionschef Lasse Skog, Statskontoret
tfn 0295 502 444, lasse.skog@valtiokonttori.fi

ledare Helena Lappalainen, Palkeet
tfn 02955 62015, helena.lappalainen@palkeet.fi

 

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter