Hyppää sisältöön

Kustannustukea maksettiin ensimmäisen viikon aikana 12,1 miljoonaa euroa

Kustannustuen 5. kierros käynnistyi Valtiokonttorissa 21.12. Kattaviin tietoihin tukihakemuksista ja maksetusta tuesta voit perehtyä Valtiokonttorin verkkosivuilla osoitteessa valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina.

Kustannustuen haku aukesi 21.12. ja ensimmäisen viikon aikana hakemuksia saapui yhteensä 2007 kappaletta. Kustannustukea sai ensimmäisellä hakuviikolla 806 yritystä. Hakemusten hyväksymisprosentti on tällä hetkellä 70 %.

Eniten tukea on myönnetty tähän mennessä ravitsemistoiminnalle, maaliikennealalle sekä majoitusalalle. Alueellisesti tukea maksettiin ensimmäisen viikon aikana eniten Uudellemaalle, yhteensä noin 7 miljoonaa euroa. Kustannustukea on maksettu ensimmäisen viikon aikana yhteensä 12,1 miljoonaa euroa.

Palvelujohtaja Mari Selviranta Valtiokonttorista kertoo, että kustannustuen haku on lähtenyt hyvin käyntiin.

”Hakemuksia on tullut kattavasti eri toimialoilta, jotka ovat oikeutettuja korvaukseen. Osassa hakemuksista on kuitenkin ollut lain ulkopuolinen toimiala, tai myynnin laskulle ei ole esitetty koronaviruspandemiasta aiheutuneita syitä,” Selviranta toteaa.

Käsittelyn nopeuttamiseksi Valtiokonttori kehottaakin yrityksiä tarkistamaan tuen piiriin kuuluvat toimialat sekä muut ehdot Valtiokonttorin kotisivuilta haekustannustukea.fi.

Kustannustuen viides kierros suunnattu erityisesti matkailu- ja ravintola-alalle

Kustannustuen viides kierros on tarkoitettu erityisesti majoitus-, ravitsemus- ja tapahtuma-alalle. Tukea voidaan myöntää sellaisille yrityksille, joiden liiketoiminta on kärsinyt tukikaudella 1.6.-30.9.2021 viranomaisen asettamista koronapandemian torjuntaan liittyvistä rajoituksista. Viranomaisen suositus ei yksinään riitä perusteeksi tuen myöntämiselle.

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt kuudennen kustannustukikierroksen valmistelun.

Tilastot Valtiokonttorin nettisivuilla

Valtiokonttorin verkkosivuilta löytyy kattavasti tilastotietoa kustannustuesta. Tilastoista on nähtävissä muun muassa saapuneiden hakemusten ja maksetun tuen määrä. Tietoa on mahdollista tarkastella esimerkiksi yritysten toimialan sekä sijainnin mukaan. Tuen hakijoita on lisäksi luokiteltu yrityskoon ja yhtiömuodon mukaan. Sivulta löytyvät myös yritysten lähettämien hakemusten käsittelytilanteet sekä tiedot yrityksen tukipäätöksestä.

Edellisen päivän tiedot päivittyvät raporttiin joka arkipäivä noin kello 12. Raportissa ilmoitetaan viimeisimmän päivityksen ajankohta.

Tarkemmat tilastot löytyvät osoitteesta valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina.

Lisätietoja

haekustannustukea.fi
valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset