Hoppa innehåll

Förbättrad kundupplevelse genom samarbete

För Statskontoret är det viktigt att förstå och utveckla kundupplevelsen. Ett nytt steg inom detta område är det samarbete med polisinrättningen i Östra Nyland som Statskontoret inledde i september. Målet med samarbetet är att utveckla kundupplevelsen och göra ersättningsprocessen för olycksfall i arbetet smidigare.

I september togs de första stegen inom samarbetet när Statskontorets representanter fick besöka huvudpolisstationen i Vanda. Statskontorets anställda berättade under evenemanget bl.a. om polisens skydd mot olycksfall i arbetet, betraktat genom lag och statistik. Representanterna för polisinrättningen i Östra Nyland berättade i sin tur om arbetarskyddet och processen för olycksfall i arbetet ur deras synvinkel. “Som polisinrättning gav vi oss gärna in i samarbetet med Statskontoret. Jag ser endast goda möjligheter här att utveckla saker till en helt ny nivå. I samarbete finns det styrka,” konstaterar överkommissarie, arbetarskyddschef Timo Leppälä vid polisinrättningen i Östra Nyland.

Samarbetet har fortsatt i form av en kundenkät som Statskontorets utarbetat som alla de över 800 anställda vid polisinrättningen i Östra Nyland fått svara på. Med enkäten samlade man bland annat in information om hur väl poliserna känner till de tjänster som Statskontoret erbjuder dem. Man fick in över 200 svar och arbetet med att behandla erhållen data har redan inletts.

Samarbetet fortsätter under 2023 bland annat genom polisens informationstillfällen för nykomlingar, på ledningens planeringsdagar samt när Statskontoret bearbetar utvecklingsobjekt som lyfts fram i kundenkäten.

Annat som anknyter till detta

Inga nyheter

◄ Alla nyheter