Hoppa innehåll

Vårds- och rehabiliteringstjänster för krigsveteraner fr.o.m. 1.1.2023

Statskontoret har från och med 1.1.2023 konkurrensutsatt vårds- och rehabiliteringstjänster för krigsinvalider och institutionsrehabilitering för frontlinjeveteraner. Minimikraven för tjänsterna är höga och i stort sett desamma som i nuvarande avtalsperiod. Eftersom medelåldern på kunderna är hög är det särskilt nödvändigt att ta hänsyn till individuella behov.

Frihet att välja

Kunderna väljer den mest lämpliga tjänsteleverantören för dem med stöd av Statskontoret, som det varit fram till nu. Kundens behov av service kan också leda till att man väljer en tjänsteleverantör som verkar på annan ort än kundens eget område.

Det finns 18 tjänsteleverantörer att välja mellan inom vårdstjänster och 26 tjänsteleverantörer inom rehabiliteringstjänster. Alla tjänsteleverantörer erbjuder inte alla tjänster. Statskontoret ersätter även krigsinvalider för institutionsvård som tillhandahålls av välfärdsområden. En aktuell lista över Statskontorets avtalspartner finns på vår hemsida. Till listan här >

Anläggningar där kontraktet löper ut

Alla Statskontorets nuvarande avtalspartner deltog inte i konkurrensutsättningen, så dessa institutioners kontrakt med Statskontoret löper ut i slutet av 2022. Om kunden vill fortsätta behandlingsförhållandet är Statskontoret i kontakt med anstalten för att säkerställa detta. Kunden behöver inte själv kontakta Statskontoret. Kunden kan även välja en annan tjänsteleverantör om hen så önskar.

Efter 2022 kan tjänsten för rehabiliteringsinstitutioner som inte är avtalspartner till Statskontoret från och med 1.1.2023 inte längre användas.

◄ Alla nyheter