Hoppa innehåll

Webbinarium: Hitta anvisningar och föreskrifter smidigt

Statskontorets webbinarier för vägledning i användningen av webbplatsen Föreskrifter och instruktioner börjar i mars. Under webbinarierna på våren studerar vi Statskontorets webbplats med föreskrifter och anvisningar samt dess innehåll och användning. Syftet med webbinarierna är att ge information om nya egenskaper på webbplatsen Föreskrifter och instruktioner samt hjälpa kunderna lära känna användargränssnittet.

På webbplatsen Föreskrifter och instruktioner har vi satsat på att handlingarna ska vara lätta att söka och komma åt samt på versionshantering. Utgångspunkten för den nya webbplatsen är en söksida där du kan söka dokument enligt bland annat typ, kategori och datum samt söka ord i dokumenten. Information och bilagor till dokumenten samt eventuella vanliga frågor placeras i anslutning till respektive dokument. Innehållsförteckningen gör det enklare att bläddra i långa dokument.

Bättre åtkomlighet ger bättre förståelighet

På webbplatsen publiceras som vanligt alla lagar och förordningar, finansministeriets föreskrifter och instruktioner, utlåtanden från statens bokföringsnämnd samt en ordlista över den statliga redovisningen och en lista med frågor och svar.

– Föreskrifterna, instruktionerna och de övriga dokumenten har omarbetats till webbsidor i stället för att publiceras som PDF-dokument. Lösningen gör dokumenten betydligt tillgängligare, även om en del äldre dokument även framöver måste tillhandahållas som PDF-filer, säger projektchef Ari Kauhanen på Statskontoret.

På den nya webbplatsen har vi byggt en versionshantering för dokumenten. När du söker dokument kan du lätt gå från en upphävd handling till nyare versioner och tvärtom. Webbplatsen Föreskrifter och intruktioner finns på Statskontorets webbplats under den offentliga förvaltningens tjänster. Webbplatsen med föreskrifter och anvisningar ersatte den tidigare webbplatsen med handböcker för statens ekonomi- och personalförvaltning.

Statens ekonomiexperter är målgruppen

Det kommer att ordnas totalt tre finskspråkiga webbinarier, varav ett är riktat till TUVE-verket. Du kan följa webbinarierna på din egen dator oberoende av plats. Till innehållet är webbinarierna lika – du kan således välja den lämpligaste tidpunkten att delta eller titta på en upptagning som publiceras efteråt på Statskontorets hemsida.

Webbinarium: Hitta anvisningar och förekrifter smidigt

Webinariet leds av projektchef Ari Kauhanen och data-analytiker Ella Tarvainen från Statskontoret.

Inspelningen av webbinariet (på finska)

Mer information:
projektchef Ari Kauhanen, tfn. 0295 503 279, ari.kauhanen(at)valtiokonttori.fi

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter