Hoppa innehåll

Digitalisering av kvitton påskyndar övergången till en realtidsekonomi

Staten övergår till elektroniska kvitton senast 2025

Mies nojaa seinään ja tutkii kännykkäänsä.Nätfakturering och elektroniska fakturor är redan vardag inom staten, och nu vill man utvidga de elektroniska tjänsterna även till kvitton. En realtidsekonomi med nätfakturering, elektroniska kvitton och automatiserat betalningssystem skulle spara tiotals miljoner euro åt staten varje år.

De första pilotprojekten med eKvitton inleds inom statsförvaltningen hösten 2019. Syftet med pilotprojekten är att säkerställa att eKvittona fungerar. Med pilotprojektens hjälp ska eKvitton bli vardag inom ekonomiförvaltningen, först inom statsförvaltningen och senare även hos kommuner och företag.

Den information om produkter och leverantörer som kvitton innehåller är ännu förlorad information ur ekonomiförvaltningens perspektiv. eKvittot kan dock vara en lösning som möjliggör automatiskt dataöverföring exempelvis mellan skattemyndigheten och köparen. eKvittot kan även ge konsumenter möjlighet att beräkna koldioxidavtrycket för sina inköp.

För att detta ska vara möjligt måste kvitton och fakturor finnas i elektronisk form. Informationen måste vara strukturerad med ett överenskommet innehåll. På så sätt kan olika ekonomiförvaltnings- och dataanalysprogram använda den.

Det finns verksamhetsmodeller för ibruktagande av eKvitton. Den största utmaningen i fråga om eKvitton gäller hur snabbt säljare och företag tar det elektroniska eKvitton i bruk. Automatiseringen av kvitton, det vill säga ibruktagande av eKvitton, skulle snabba upp bokföringen, hjälpa konsumenter att hantera sin ekonomi och möjliggöra användning av information på ett brett plan exempelvis för att beräkna koldioxidavtryck.

Före 2025 är det tänkt att eKvittot ska bli en gemensam och obligatorisk lösning för staten, så att alla som samarbetar med staten använder eKvittot. Satsningar på myndigheternas elektroniska tjänster skapar också en grund för nya innovationer inom företag och minskar kostnaderna för företag.

På nordisk nivå främjas ibruktagandet av elektroniska kvitton genom projektet Nordic Smart Government (NSG). I Finland leds NSG-projektet av Patent- och registerstyrelsen (PRH) i samarbete med Statskontoret och Skatteförvaltningen. NSG-projektets mål är att automatisera förmedlingen av ekonomisk information mellan företag i Norden.

NSG-projektet finansieras av Nordic Innovation i anslutning till Nordiska ministerrådet.
Läs mer om projektet på PRH:s webbplats.

eKvitto – säg adjö till papperskvitton

  • eKvittot är ett kvitto i digital form.
  • Pilotprojektet Staten erbjuder eKvitton inleds i oktober.
  • eKvittot ger fördelar för hela samhället och är dessutom ett klimatvänligt val.
  •  eKvittot sparar på årsnivå 800 miljoner euro i arbetskostnader för företag.
  • eKvittot kan bli en exportprodukt: gemensamma standarder möjliggör marknadsföring i hela Europa.

Skapandet av en europeisk realtidsekonomi är i ett kritiskt utvecklingsskede – eKvittot blir en hörnsten i utvecklingen (på finska)

Ytterligare information:

Statskontorets projekt för nätfakturor och eKvitton:

Keijo Kettunen, betalningsrörelsechef
tfn 0295 50 2408, keijo.kettunen[at]valtiokonttori.fi

Pirjo Ilola, ledande expert inom ekonomiförvaltningen
tfn 0295 50 2081, pirjo.ilola[at]valtiokonttori.fi

Projektet Nordic Smart Government:

Patent- och registerstyrelsen (PRH)
Franck Mertens, teamchef
tfn 029 509 5212, franck.mertens[at]prh.fi

Skatteförvaltningen (Skatt)
övervakningschef Sanna Esterinen
sanna.esterinen[at]vero.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter