Hoppa innehåll

Uppdatering på Statskontorets telefontjänst den 6.9.2019

Statskontorets telefontjänst uppdateras den 6.9. efter kl. 12 och uppdateringen kan störa växling av telefonsamtal.

Vi beklagar eventuella olägenheter som uppdateringen kan medföra.

Målgrupp: Myndigheter Privatpersoner

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter