Hyppää sisältöön

Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustukea haki ensimmäisen viikon aikana noin 3000 yritystä

Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuki tuli haettavaksi Valtiokonttorista 1. kesäkuuta. Tuki koostuu ammattimaisille maanviljelijöille ja ammattimaisille vesiviljelijöille maksettavasta sähkön kustannustuesta sekä ammattimaisille maanviljelijöille maksettavasta lannoitteiden kustannustuesta. Valtiokonttori on nyt julkaissut verkkosivuillaan julkisen raportin saapuneista hakemuksista ja maksetuista tuista.

Tukea on hakenut 8. kesäkuuta mennessä noin 3400 yritystä. Niistä on tähän mennessä käsitelty noin 2700 hakemusta, joista 90 prosenttia on saanut myönteisen päätöksen. Yhteensä niille on maksettu tukea noin 6 miljoonaa euroa. Suurin syy hakemusten hylkäämiselle on ollut tukisumman jääminen alle 500 euron vähimmäismäärän.

Alueellisesti eniten tukea, noin miljoonaa euroa, on maksettu Varsinais-Suomeen. Etelä-Pohjanmaa, Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Satakunta ovat kaikki saaneet tukea noin puoli miljoonaa euroa.

Valtiokonttorin palvelu saa kiitosta

Tuen haku on ollut ponnistus Valtiokonttorille, joka toimii nyt ensimmäistä kertaa maatalouden tukien myöntäjänä. ”Vaikka Valtiokonttorilla ei ole aiempaa kokemusta maataloustuista, on maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuen toimeenpanossa pystytty hyödyntämään aiempia oppeja yrityksille koronan takia maksetuista kustannustuista. Niiden ansiosta huomiota on pystytty kiinnittämään esimerkiksi asiakaskokemukseen”, sanoo palvelujohtaja Mari Selviranta Valtiokonttorista.

Hakijakokemuksen kehittämisessä Valtiokonttori on aiempien kustannustukien tapaan hyödyntänyt runsaasti sidosryhmiä: ”Yhteistyössä esimerkiksi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton, ProAgrian ja Ruokaviraston kanssa olemme pystyneet kehittämään niin tuen sähköistä hakemusta kuin ohjeistustakin. Onnistunut yhteistyö näkyykin ennen kaikkea toimivana palveluna tuen hakijoille”, Selviranta toteaa.

Toimeenpanon onnistuminen on näkynyt myös Valtiokonttorin saamissa asiakaspalautteissa. Niissä kiitosta on annettu erityisesti toimivasta hakemuksesta ja selkeästä ohjeistuksesta. Myös tuen nopeat käsittelyajat ovat herättäneet innostusta, ja keskimäärin käsittelyaika onkin ollut noin 23 tuntia.

Ajantasaisia tilastoja tuesta nyt kaikkien saatavilla

Valtiokonttori on nyt julkaissut verkkosivuillaan kattavat tilastot tuen ajantasaisesta tilanteesta. Tilastoista on nähtävissä muun muassa saapuneiden hakemusten ja maksetun tuen määrä. Tietoa on mahdollista tarkastella esimerkiksi yritysten sijainnin mukaan.

Myös yksityiskohtaisemmat tiedot tuen hakijoista on nähtävissä tilastosta. Löydät sivulta yritysten lähettämän hakemuksen käsittelytilanteen sekä tiedot yrityksen tukipäätöksestä.

Edellisen päivän tiedot päivittyvät raporttiin joka arkipäivä noin klo 12. Raportissa ilmoitetaan viimeisimmän päivityksen ajankohta.

Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuen hakuaika jatkuu Valtiokonttorissa 31.7. klo 16.15 saakka.

Katso tilastoja maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuesta >

Kohderyhmä: Yritykset ja yhteisöt

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset