Hoppa innehåll

Meddelande om ersättning för resekostnader gällande stödd rehabilitering i hemmet år 2018-22

Statskontoret ersätter resekostnader för stödd rehabilitering i hemmet till de delar tur- och returresan hem till kunden överskrider 60 kilometer. Resekostnader upp till 60 kilometer ingår alltjämt i engångsbeloppet som betalas av Statskontoret. Beslutet syftar till att säkerställa tillgången till tjänster för krigsinvalider, oavsett var de bor.

Statskontoret ersätter resor för stödd rehabilitering i hemmet på följande sätt:

 • Statskontoret betalar serviceproducenten reseersättning, när tur- och returresan till kunden är mer än 60 kilometer (dvs. en enkelresa till kunden är mer än 30 km). Ersättning betalas i detta fall för kilometer som överskrider 60 km.
 • Ersättningsbeloppet är 0,7 €/kilometer.
 • En separat ersättning betalas inte, om tur- och returresan till kunden och tillbaka är 60 kilometer eller mindre (dvs. en enkelresa till kunden är 30 km eller mindre).

Ett exempel på ersättning för resekostnader: Kunden för stödd rehabilitering i hemmet bor 47 kilometer från serviceproducenten. En tur- och returresa till kunden och tillbaka är 94 km. Statskontorets besöksersättning är 110 €.

 • Statskontoret betalar ersättning för resor som överskrider 60 km. Kilometer, för vilka Statskontoret betalar ersättning för resekostnader, är följande:
  94 km – 60 km = 34 km
 • Reseersättningsbeloppet är:
  34 km x 0,7 €/km = 23,8 €
 • Ersättning/besök för stödd rehabilitering i hemmet är:
  110 € + 23,8 € = 133,8 €

Fakturering av resekostnader

Serviceproducenter fakturerar Statskontoret för resekostnader gällande stödd rehabilitering i hemmet med samma faktura med vilken de fakturerar Statskontoret för besöken i hemmet med stödd rehabilitering.

Fakturan måste utöver andra faktureringsinformationer även visa:

 • längden av tur- och returresan till kunden
 • Statskontoret ersätter resekostnader för stödd rehabilitering i hemmet till de delar tur- och returresan till kunden överskrider 60 kilometer. Reseersättningsbeloppet är 0,7 €/km.

Kontaktpersoner gällande krigsinvalider:

Kundservice 0295 50 3070 eller krigsveteraner.info@statskontoret.fi
Tuulevi Sajankoski tfn 0295 50 3247 eller fornamn.efternamn@statskontoret.fi

Målgrupp: Företag och samfund Myndigheter Privatpersoner

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter