Hoppa innehåll

Ansvarsrapportering stärker förståelsen för effekterna av ansvarighetsarbete 

Många fenomen som kan ha upprepats till tristess, till exempel nationella och globala hållbarhetsutmaningar och snabba förändringar i samhället, ligger också bakom spridningen av rapporteringen om företagsansvar. Den höga utbildningsnivån och den enorma mängden tillgänglig information har lett till mycket höga förväntningar från intressenter. Om ett problem upptäcks någonstans trycks allt oftare orsaken till problemet eller den plats där problemet uppstår för att reagera på det med olika förändringar.

Statsförvaltningens uppgift är att reglera företagens verksamhet så att företagens aktiviteter också maximerar de samhälleliga fördelarna. Detta har, särskilt under 2010-talet, inkluderat att se till att stora företag med betydande samhällseffekter också rapporterar om de icke-finansiella effekterna av deras verksamhet. Ett bra exempel på detta är EU-direktivet från 2014, som kräver att stora företag med en betydande påverkan på samhället också ska rapportera icke-finansiell information om sin egen verksamhet.

I det moderna samhället finns det en växande efterfrågan på att se samhällelig aktivitet som helhet, vars delar inte är separata och isolerade. Statsförvaltningen – och kanske till och med särskilt den – spelar också en riktigt stor roll i det finska samhället. Så varför skulle statligt ansvarsarbete vara annorlunda än företagsansvar? Finns den automatiskt och överförs information till alla som vill ha den utan att systematiskt kommuniceras?

Statskontoret publicerade den första anvisningen om statens ansvarsrapportering i november. Anvisningens syfte är att vägleda ministerium, ämbetsverk och inrättningar i förberedningen till ansvarsrapportering. I kick-off-evenemanget Ansvarighet synliggjord framställs ansvarsrapporteringens fördelar och redogörs hur ansvarsrapportering länkas till en del av den hållbara utvecklingens helhet.

I det moderna samhället, om information önskas, grävs det också ut. På vilka villkor berättas om statens ansvarsarbete om staten inte gör det själv? Utvidgningen av ansvarsrapporteringen på statsnivå är en utmärkt möjlighet för Finland att stärka sin föregångarställning som pionjär inom ansvar och sporra Europeiska kommissionen att i framtiden rapportera om hur man med EU:s budget eller politik främjar målen för den hållbara utvecklingen.

FN:s hållbara utvecklingsmål som en rapporteringsram

Missade du Ansvarighet synliggjord -kick-off-evenemanget? Webbinariet Ansvarighet synliggjord sammanfattar Statskontorets presentationsinnehåll, så du kan nu bekanta dig med projektets framsteg vid den tidpunkt som passar dig bäst.

Presentationsmaterialet >

 

Anvisningen: Förberedelse till statsförvaltningens enhetliga ansvarsrapportering >

Läs mer om projektet Ansvarighet synliggjord >

Ytterligare information:
vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi
ekonomiförvaltningsspecialist Katri Kanerva, tfn 0295 503 364, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
kommunikationsexpert Henni Purtonen, tfn 0295 502 017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter