Hoppa innehåll

Ansvarsrapportering: Databanken samlar uppgifter om fotavtryck på ett ställe

Hur stort är statsförvaltningens koldioxidfotavtryck? På uppdrag av finansministeriet producerar Statskontoret en uppskattning av storleken på koldioxidfotavtrycket för 2020 och 2021. Statskontoret har sedan 2021 utrett byggandet av en gemensam databank för offentliga fotavtrycksuppgifter inom statsförvaltningen.

Finansministeriet har i februari 2022 gett Statskontoret i uppdrag att producera statsförvaltningens koldioxidfotavtryck. För detta arbete får Statskontoret samla de uppgifter som behövs av koncernaktörerna i en databank som de har utvecklat och som publiceras på webbplatsen granskaförvaltningen. Databanken som publiceras under våren 2022 kan också kompletteras med indikatorer för fotavtryck som bildas av uppgifter som Statskontoret besitter.

Efter databankens pilotskede utvärderar finansministeriet, Statskontoret och koncernaktörerna i samarbete hur databanken utvecklas till en informationsplattform för ansvarsdata som uppdateras regelbundet. Målet är att statsförvaltningens organisationer i framtiden ska kunna hämta fotavtrycksuppgifterna från den gemensamma databanken till sina ansvarsrapporter.

Ansvarsfullhet består av handavtryck och fotavtryck

I sin anvisning om ansvarsrapportering Ansvarsrapportering i statsförvaltningen (Dnr VK/69429/00.00.00.01/2021) rekommenderar Statskontoret att statsförvaltningens organisationer rapporterar om både handavtryck och fotavtryck i sin verksamhet. Verksamhetens fotavtryck består av negativa ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser som organisationens existens och verksamhet medför för sin verksamhetsmiljö. Rapporten bör beskriva hur organisationen har beaktat storleken på sitt fotavtryck och hur man strävar efter att minska den.

Varför en gemensam databank?

I statsförvaltningens verksamhetsområde har ansvaret för många faktorer som påverkar verksamhetens fotavtryck centraliserats till koncernaktörer.  Den rapporterande organisationen rapporterar inte helheter som är på koncernaktörers ansvar, eftersom dessa bär också ansvaret om ansvarsfullheten för de service de erbjuder. För att dessa uppgifter om ansvarsfullhet ska kunna rapporteras och publiceras för alla är det ändamålsenligt att sammanställa dem centraliserat.

Statskontoret informerar om hur arbetet framskrider under våren 2022.

Mer information om databanken

Mer information:
vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter