Hyppää sisältöön

Vastuullisuusraportointi: Datapankki kokoaa jalanjälkitiedot yhteen paikkaan

Minkä kokoinen valtionhallinnon hiilijalanjälki on? Valtiovarainministeriön toimeksiannosta Valtiokonttori tuottaa arvion hiilijalanjäljen koosta vuosien 2020 ja 2021 osalta. Valtiokonttori on vuodesta 2021 alkaen selvittänyt valtionhallinnon yhteisen, julkisen vastuullisuuden jalanjälkitietojen datapankin rakentamista.

Valtiovarainministeriö on helmikuussa 2022 antanut Valtiokonttorille tehtävän valtionhallinnon hiilijalanjälkiarvion tuottamisesta. Tätä työtä varten Valtiokonttori saa ja kokoaa konsernitoimijoilta tarvittavat tiedot kehittelemäänsä datapankkiin, joka julkaistaan tutkihallintoa-sivustolla. Syksyn 2022 aikana julkaistavaa datapankkia voidaan täydentää myös Valtiokonttorin hallussa olevista tiedoista muodostettavilla jalanjäljen indikaattoreilla.

Datapankin pilottivaiheen jälkeen arvioidaan yhteistyössä valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin ja konsernitoimijoiden kesken, miten datapankkia kehitetään säännöllisesti päivittyväksi vastuullisuusdatan tietoalustaksi. Tavoitteena on, että valtionhallinnon organisaatiot voivat tulevaisuudessa poimia yhteisestä datapankista jalanjälkitiedot vastuullisuusraportteihinsa.

Vastuullisuus muodostuu kädenjäljestä ja jalanjäljestä

Antamassaan vastuullisuusraportointiohjeessa Vastuullisuusraportointi valtionhallinnossa (Dnro VK/69429/00.00.00.01/2021) Valtiokonttori suosittaa valtionhallinnon organisaatioita raportoimaan sekä toimintansa kädenjäljestä että jalanjäljestä. Toiminnan jalanjälki muodostuu negatiivisista ekologisista, sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista, joita organisaation olemassaolosta ja toiminnasta aiheutuu toimintaympäristöön. Raportissa tulisi kuvata, miten organisaatio on ottanut huomioon jalanjälkensä koon ja miten sitä pyritään pienentämään.

Miksi yhteinen datapankki?

Valtionhallinnon toimintaympäristössä monet toiminnan jalanjälkeen vaikuttavat tekijät on keskitetty konsernitoimijoiden vastuulle. Raportoiva organisaatio ei raportoi konsernitoimijoiden hallinnoimista kokonaisuuksista, sillä nämä tahot ovat vastuussa myös tuottamiensa palveluiden vastuullisuudesta. Jotta kyseiset vastuullisuustiedot saadaan raportoitua ja julkaistua kaikkien saataville, on niiden keskitetty kokoaminen tarkoituksenmukaista.

Valtiokonttori tiedottaa työn etenemisestä kevään 2022 aikana.

Lue lisää datapankista

Lisätietoja:
vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset