Hoppa innehåll


Ansökningstiden för ekonomiska stödåtgärder för hyreshussamfund pågår

Hyreshussamfund som har beviljats aravalån kan ansöka om ekonomiska stödåtgärder och finansieringslösningar hos Statskontoret för att balansera sin ekonomi.

Året om kan man ansöka om:

  • frivillig företagssanering
  • lättnader vid betalning av dröjsmålsränta
  • begränsningsackord
  • rivningsackord
  • konverteringsborgen
  • ändring av lånevillkoren
  • saneringsunderstöd

Ytterligare information om stödåtgärder finns på https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/ekonomiska-saneringsatgarder/.

Ytterligare information: Kreditchef Jari Häkkinen, tfn 0295 50 2080, förnamn.efternamn(at)statskontoret.fi eller aravalan(at)statskontoret.fi, tfn 0295 50 3020.

Ytterligare motiv