Hoppa innehåll

Kompensationssystemet ur bruk fredagen den 21 februari 2020

Uppdateringar av Statskontorets interna arkiveringssystem kommer att genomföras fredagen den 21 februari, vilket också kommer att förhindra tillgång till kompensationssystemet. Statskontorets Medborgartjänster kan inte fatta beslut eller åtaganden i ersättningsärenden på fredag. Inte heller kommer betalningsbeslut av försummelseavgifter att fattas.

Avbrottet gäller olycksfall i arbetet, olycksfall i militärtjänst, brottsskador, reseskador och försummelser.

Om du behöver brådskande råd fungerar vår telefonservice normalt >

Annat som anknyter till detta

Inga nyheter

◄ Alla nyheter