Hoppa innehåll

I lånekundernas e-tjänst används i fortsättningen Suomi.fi-identifikation

Nyheten uppdaterad den 17 december 2020

Katso-autentiseringen, som lånekunder använt för att logga in i e-tjänsten, tas ur bruk före maj 2021. Från början av maj 2021 kan e-tjänstens användare inte längre identifiera sig med Katso-koder. Katso ersätts med Suomi.fi-identifikation, som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Statskontorets lånekunder kan redan nu använda Suomi.fi-identifikation och det blir möjligt att ge fullmakter från och med den 20 november 2020.

Lånekundernas tjänst behöver följande fullmakten för att slutföra inloggningen:
Fullmaktsärenden: Granska krediter och säkerheter / Ekonomi och finansiering

Suomi.fi-identifikation är en gemensam identifieringstjänst för den offentliga förvaltningens e-tjänster. Suomi.fi använder stark autentisering. Tjänsten är datasäker och lätt att använda. Identifieringssätten är bankkoder, certifikatkort och mobilcertifikat. Vi rekommenderar att man i första hand använder bankkoder.

Innehållet i Statskontorets e-tjänst ändras inte. Man loggar fortfarande in i tjänsten på adressen https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanster/finansierings-och-lanetjanster/lanekundernas-tjanst/.

Vi ber våra kunder logga in i Suomi.fi-tjänsten i god tid före utgången av 2020.

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter