Hyppää sisältöön

Vaikuttavuusmittareissa huomioitava virastojen toimintaympäristö

Palkeet, Valtiokonttori ja valtiovarainministeriö ovat sekä syksyllä 2021 että nyt alkuvuodesta järjestäneet yhdessä työpajoja, joissa asiakkailla on ollut mahdollisuus kommentoida olemassa olevia toiminnan ja sen kehittämisen vaikuttavuuden mittareita ja vaikuttaa uusien mittareiden muodostamiseen.

Työpajoissa nousi vahvasti esille näkemys siitä, että mittareita tulee tarkastella valtionhallinnon-, virasto- ja palvelukeskustasolla. Mittareiden tulee olla johdettuja talous- ja henkilöstöhallinnon tavoitteista ja niiden toimeenpanoa tukee jatkuva toiminnan kehittäminen. Palkeet, Valtiokonttori ja valtiovarainministeriö jatkavat yhdessä talous- että henkilöstöhallinnon mittaristojen työstämistä kuluvan vuoden aikana.

– Käytettävien mittareiden vaikuttavuus tulee niiden analysoinnista ja sen mukaan tehdyistä toimenpiteistä, ei niinkään itse mittareista. Mittareiden koostamisessa on myös otettava huomioon virastojen erilaiset koot ja toimintaympäristöt, sanoo strategisesta kehittämisestä vastaava johtaja Helena Lappalainen Palkeista.

Työpajoissa käytyjen keskustelujen perusteella voitiin todeta, että taloushallinnon mittarit ovat jo hieman valmiimpi kokonaisuus kuin henkilöstöhallinnon mittarit. Taloushallinnon kokonaisuudessa on jo itsessään helpommin mitattavia asioita, kun taas henkilöstöhallinnon vaikuttavuuden mittaamisessa on vielä enemmän tarkennettavaa.

– Yleisesti toivottiin nopeampaa ja jatkuvampaa mittaamista esimerkiksi Palkeiden tuottamien palvelujen tasosta. Tämä antaisi näkemystä siitä, kuinka tehokkaasti valtionhallinto toimii. Vuosittaiset kyselyt eivät anna tarpeeksi kattavaa kuvaa tilanteesta, sanoo toimialajohtaja Lasse Skog Valtiokonttorista.Uudet mittarit käyttöön vuoden 2023 alusta

Taloushallinnon mittareissa keskitytään mittareiden nykyarvojen tarkasteluun huomioiden muun muassa kestävän kehityksen, innovoinnin, johtamisen, tietoturvan ja jatkuvuuden näkökulmat. Kevään aikana määritellään mitattavat asiat ja mistä tieto niihin saadaan sekä mittariarvot. Syksyllä tehdään toimintamallin arviointi, prosessin kypsyysarviointi ja osaamiskartoitukset.

Henkilöstöhallinnon vaikuttavuuden mittaamisessa haetaan vastauksia siihen, miten valtion strateginen HR-toiminto palvelee virastoja ja miten palvelukeskukseen siirretyt operatiiviset tehtävät hyödyttävät toimintaa. Henkilöstöhallinnon mittareiden kehittämiseen liittyviä keskusteluja tullaan käymään eri foorumeilla, kuten valtiovarainministeriön järjestämien henkilöstöhallinnon kehittämiskeskustelujen puitteissa.

Uudet mittarit on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 alusta.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämisen painopisteet vuosille 2021–2026 on valmisteltu yhdessä asiakkaiden, Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön kanssa. Tiekartta määrittää yhteisten valtionhallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden ja yhteisten ratkaisujen kehittämisen suunnan. Tehtyjä suuntaviivoja tarkastellaan vuosittain ja niihin tehdään tarvittavat priorisoinnit ja päivitykset.

Lisätietoja:
toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori
puh. 0295 502 444, lasse.skog@valtiokonttori.fi

johtaja Helena Lappalainen, Palkeet
puh. 02955 62015, helena.lappalainen@palkeet.fi

 

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset