Hoppa innehåll

Välfärdsområdenas ekonomiska rapportering har inletts – bekanta dig med de rapporterade uppgifterna

Välfärdsområdena och sammanslutningarna rapporterar för första gången sina ekonomiska uppgifter för räkenskapsperioden 2023 till kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänst som Statskontoret upprätthåller.

Hittills har välfärdsområdena och sammanslutningarna rapporterat sina uppgifter om budgeten och ekonomiplanen till Statskontoret, som det är möjligt att bekanta sig med i tjänsten Granskaförvaltningen.fi. Välfärdsområdenas ekonomiska rapportering är lagstadgad verksamhet som regleras i 120 § i lagen om välfärdsområden.

BEKANTA DIG MED: EKONOMIUPPGIFTERNA OM VÄLFÄRDSOMRÅDENA I TJÄNSTEN GRANSKAFORVALTNINGEN.FI (PÅ FINSKA)

Mer om ämnet:

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter