Hyppää sisältöön

Hyvinvointialueiden taloustiedot kiinnostavat monia

Hyvinvointialueiden talous on puhututtanut yhteiskunnassa viime kuukausina. Keskustelun pohjana toimivat taloustiedot, jotka hyvinvointialueet raportoivat Valtiokonttorille.

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueiden ensimmäisestä toimintavuodesta saatiin tammikuun lopussa uutta tietoa, kun hyvinvointialueet raportoivat tilinpäätösarvionsa Valtiokonttorille.

Tilinpäätösarvioiden mukaan hyvinvointialueiden yhteenlaskettu alijäämä viime vuodelta olisi noin 1,35 miljardia euroa. Hyvinvointialueet saavat rahoituksensa pääasiassa valtiolta, mutta ne päättävät itse rahoituksen käytöstä. Useimmat hyvinvointialueet etsivätkin nyt säästökohteita, sillä niiden tulee tasapainottaa taloutensa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Suomen 21 hyvinvointialuetta ja Helsinki järjestävät sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut kaikille suomalaisille. Taloustilanteella on välitön vaikutus siihen, millaisia palveluita hyvinvointialueet voivat alueensa asukkaille tarjota, joten on ymmärrettävää, että taloustiedot kiinnostavat monia.

”Hyvinvointialueiden talous on yksi suurista kysymyksistä yhteiskunnassamme. Me haluamme tarjota siitä kaikille ajantasaista, selkeää ja ymmärrettävää tietoa Tutkihallintoa.fi-palvelussa”, kertoo Valtiokonttorin raportointiasiantuntija Jukka Kujala.

Mihin Valtiokonttorin keräämiä hyvinvointialueiden taloustietoja käytetään?

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on lakisääteinen velvollisuus toimittaa taloustietonsa Valtiokonttorille. Kuntien taloustietojen keruuvastuu siirtyi Tilastokeskukselta Valtiokonttorille vuodesta 2021 lähtien. Uudet hyvinvointialueet ovat toimittaneet taloustietonsa Valtiokonttorille perustamisestaan, eli vuodesta 2023, asti.

Valtion eri viranomaiset, kuten ministeriöt, Tilastokeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), hyödyntävät hyvinvointialueiden taloustietoja yhteiskunnallisesti merkittävien päätösten taustalla. Esimerkiksi ministeriöt käyttävät hyvinvointialueiden raportoimia taloustietoja hyvinvointialueiden ohjaukseen, valvontaan ja rahoituksen laskemiseen. Tietoja käyttävät myös useat muut ryhmät, kuten hyvinvointialueiden luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä kansalaiset

”Viranomaisten tietojen hyödyntämiselle selkeät puitteet antaa lainsäädäntö, mutta toivottavasti myös media, yritykset ja tutkijat löytävät uusia käyttökohteita taloustiedolle. Lähikuukausina mediasta onkin jonkin verran otettu yhteyttä ja viittaukset Tutkihallintoa.fi-palveluun ovat lisääntyneet. Meille kaikki palaute ja toiveet ovat erittäin tervetulleita, jotta osaamme kehittää palvelua haluttuun suuntaan”, Jukka Kujala kannustaa.

Taloustiedot ovat kaikkien saatavilla Tutkihallintoa.fi-palvelussa

Kuvakaappaus Tutkihallintoa.fi-sivuston Hyvinvointialueiden talous -osiosta. Kuvassa tekstiä ja graafeja.Valtiokonttorin tehtävänä on raportoida taloustiedot niin, että ne ovat mahdollisimman ajantasaisia, vertailukelpoisia ja kaikkien saatavilla. Taloustiedot ovat pääosin julkista tietoa, joten ne julkaistaan Tutkihallintoa.fi-palvelussa.

Tutkihallintoa.fi on Valtiokonttorin ylläpitämä julkinen palvelu, joka kokoaa kuntien, hyvinvointialueiden ja valtionhallinnon tietoja yhteen osoitteeseen. Tieto on haluttu tuoda helposti saataville visualisoituina näkyminä. Tiedot ovat lisäksi saatavilla jatkokäyttöön avoimen rajapinnan kautta.

Sivustolla hyvinvointialueiden taloutta voi tutkia koko Suomen tai yhden hyvinvointialueen näkökulmasta. Taloustietoja voi tarkastella absoluuttisina lukuina tai kunkin hyvinvointialueen asukaslukuun suhteutettuna. Palvelun sisältö laajenee keväällä hyvinvointialueiden vuoden 2023 tilinpäätöstiedoilla.

Tutustu hyvinvointialueiden taloustietoihin Tutkihallintoa.fi-sivustolla >

Lisätiedot

Jukka Kujala, raportointiasiantuntija
p. 0295 50 3314

Kohderyhmä: Kunnat ja hyvinvointialueet Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset