Hoppa innehåll

Liisa Räsänen blir Statskontorets generaldirektör

Statsrådet har utnämnt politices magistern Liisa Räsänen till Statskontorets generaldirektör. Räsänen är för närvarande divisionschef av divisionen för medborgartjänster vid Statskontoret.

Liisa Räsänen

“Jag är ivrig och tacksam för förtroendet när jag övergår från att vara branschdirektör till att bli generaldirektör för det ansvarsfulla och verkningsfulla Statskontoret. I den nuvarande allvarliga verksamhetsmiljön betonas vår roll som tillhandahållare av tjänster som är kritiska för statens verksamhet och säkerställare av kontinuiteten. Det gläder mig att få fortsätta samarbetet med kompetenta och engagerade anställda vid Statskontoret, våra intressentgrupper och våra partner för samhällets och kundernas bästa. Ledarskapet är för mig en serviceuppgift och en välmående arbetsgemenskap en hjärtefråga”, säger Räsänen.

Räsänen är också Master of Arts in European Economic Studies och Executive Master of Business Administration. Räsänen har arbetat som divisionschef vid Statskontoret sedan juni 2022. Tidigare har Räsänen arbetat bland annat som direktör vid Patent- och registerstyrelsen och i flera olika uppgifter vid Kommunikationsverket. Hon har också arbetserfarenhet från Konkurrensverket och Europeiska kommissionen.

Statsrådet fattade beslut om utnämningen den 15 februari. Räsänen utnämndes till tjänsten för perioden 23 februari 2024–22 februari 2029.

Finansministeriets meddelande 15.2.2024 >

Mer information:
Finansministeriet

Kontaktuppgifter för generaldirektör:
Generaldirektör Liisa Räsänen, tel. 0295 50 2101
Assistent Outi Ikonen, tel. 0295 50 2201
Personliga e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn (at) statskontoret.fi.

◄ Alla nyheter