Hoppa innehåll

Säkerhetsincident i Statskontorets e-tjänst

Statskontorets e-tjänst utsattes för en säkerhetsincident 14.11.2023. Överträdelsen berodde på ett systemfel och gällde de anmälningar om arbetsolyckor som skickats eller bekräftats till Statskontoret mellan 15 och 19.2.2021. Systemfelet korrigerades på eftermiddagen den 14.11.2023.

På grund av säkerhetsbristen hade vissa ämbetsverks olycksfallsombudsman tillgång till rubrikinformationen för andra olycksrapporter som hörde till samma bokföringsenhet. För- och efternamnet på den person som gjorde skadeanmälan, arbetsgivarbyrån och anmälningsdatumet var synliga. Det var inte möjligt att se själva skadeanmälan eller annan information som identifierade personen, såsom personnummer. Det totala antalet personer som påverkades av incidenten var tio. Uppgifterna var synliga från den 15 februari 2021 till den 14 november 2023.

Vi har personligen kontaktat alla de personer vars uppgifter har utsatts för dataintrång.

Vi beklagar det inträffade.

◄ Alla nyheter