Hoppa innehåll

Under Valtio Expo nätverkade man och diskuterade framtidens Finland – här är en sammanfattning

Statskontoret ordnade Valtio Expo för elfte gången tisdagen den 7 maj. Statsförvaltningens största årliga evenemang samlade 1 500 experter inom statsförvaltningen och representanter för utställare på Marina Congress Center.

Evenemanget öppnades av finansministeriets understatssekreterare Päivi Nerg och Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen. Nerg talade i sitt öppningstal bland annat om statsförvaltningens betydelse när det gäller att föra hela Finland framåt. ”Inom statsförvaltningen måste man kunna se Finland som en helhet, där digitala frågor, processfrågor och människan möts. Vår centrala uppgift är att tillsammans utreda dessa frågor med hänsyn till hela Finlands intresse. Samtidigt måste vi fortsätta skapa förutsättningar för att det finländska välfärdssamhället ska kunna bevaras och fortsätta följa rättsstatens principer”, konstaterar Nerg. Hon talade också om digitaliseringen, där hon hoppas att Finland ska kunna gå framåt ännu mer än tidigare. ”Här bör man ändå först och främst fokusera på mänskligheten och tillgängligheten”, betonar Nerg. Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen uppmuntrade besökarna på Valtio Expo att dra nytta av möjligheterna till nätverkande under dagen och hoppades att alla skulle lära sig någonting nytt. ”Det är viktigt att utveckla sig själv, och Valtio Expo erbjuder ett verktyg för detta. Njut, lär er och trivs”, säger Laitinen.

Hört under Valtio Expo

I huvudsalen diskuterades bland annat förändringarna i arbetslivet, den offentliga förvaltningens framtid och digitaliseringen. Därtill tog man upp bland annat Finlands EU-ordförandeperiod, informationsledning och elektroniska tjänster inom den offentliga förvaltningen. Den första talaren i huvudsalen var uppfinnaren och futuristen Perttu Pölönen, som talade om arbetsmarknadens framtida behov. Han konstaterade att vi i vårt informationssamhälle allt mer övergår från informationsarbete till kreativ problemlösning. Bland annat kommunikation, anpassningsförmåga och passion blir viktiga frågor på dagordningen i framtidens arbete. I salen Fennia I fick vi ta del av två paneldiskussioner om rehabilitering och arbetarskydd. Under paneldiskussionen om rehabilitering berättade representanter för Tullen, Statskontoret, Verve, Keva och JHL om hur ett sektorsövergripande samarbete kring rehabilitering möjliggör återgång till arbetet exempelvis efter en olycka. Marinas korridorer sjöd av aktivitet hela dagen då utställare och gäster möttes. Utställarna fick också möjlighet att presentera sina tjänster med korta infosnuttar. Insta DefSec Oy:s kundrelationschef Martti Setälä berättade bland annat om hur man kan förbättra kompetensen inom kris- och beredskapsledning genom övningar. Som avslutning på dagen delades Kaiku-priset för nytt arbete ut. Priset gick i år till verksamhetsmodellen Työkkärit vankiloissa! (TE-byråerna i fängelserna), som utvecklas inom Brottspåföljdsmyndighetens projekt Fängelsetiden som en möjlighet.

Respons och dagens material

Tack än en gång till alla  som deltog i Valtio Expo på plats eller via nätet. Under dagen tittade omkring 300 personer på direktsändningen av programmet i huvudsalen via nätet. Vi samlade också in respons från deltagarna via en webbenkät med tanke på utvecklingen av evenemanget. Gästerna gav evenemanget medelvitsordet 8,2 på skalan 410. Deltagarna upplevde att evenemanget var till nytta, och såväl de praktiska arrangemangen som informationen fungerade bra. I synnerhet futuristen Perttu Pölönen, som framträdde i huvudsalen, och finansministeriets understatssekreterare Päivi Nerg, som talade i flera omgångar under dagen, var uppskattade talare. Som utvecklingsområden nämndes bland annat schemaläggningen av framträdandena och evenemangslokalens teknik. Vi tackar alla som bidragit med respons! Via länkarna kan du bekanta dig med dagens presentationsmaterial och ta del av stämningen genom bilder eller en video.

Kom ihåg att fortsätta följa Valtio Expo i sociala medier under #valtioexpo.

Mer information:

valtioexpo.fi

Målgrupp: Företag och samfund Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter